loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Ingen luftrensing i norske tunneler

Jan Erik Røine / 2015-10-27 10:08:30

Fra norske tunneler blir det sendt ut forurenset luft, uten filtrering.

– Tidligere var det i Norge syv tunneler som hadde noen form for rensing av luften. Nå er det bare én igjen, i Strømsåstunnelen i Drammen. Og etter hva jeg vet, er ikke den i drift lenger, sier Morten Huse, teknisk ansvarlig for tunneler i Energima, en ventilasjonsentreprenør som er spesialist på tunnelventilasjon.

Huse har tatt med Norsk VVS inn ventilasjonssjakten i den 1200 meter lange Lørentunnelen på Ring 3 i Oslo. I tunnelen, som ble åpnet i oktober 2013, er det ikke installert rensesystem.
– Det er et stort behov for rensesystemer i norske tunneler, spesielt i tunneler med en viss lengde og hvor den ene eller begge munningene vender ut i bebygde strøk.

Det har lenge vært kjent at luftbårne partikler kan være skadelige. Forskere har de siste fem–ti årene koblet partikler til sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer. Luftveislidelser kommer i tillegg. Men moderne ventilasjonsanlegg, i kombinasjon med god filtrering, kan imidlertid gi en betydelig renere luft. For det går an å filtrere bort disse skadelige partiklene.

– Dette er noe som må komme. Nå er det jo ingen rensing av luften som går ut av tunnelene, sier Huse.
I Norge er det over 1100 tunneler, og det bygges stadig flere.

– Reglene sier at i tunneler som er over 500 meter lange, skal det være ventilasjon i form av enten sjaktløsninger eller impulsventilatorer som sitter i taket og blåser luften ut, forklarer Huse.
Løfter du blikket når du er inne i en stor tunnel, kan du ofte se store impulsventilatorer som henger i taket.

– Disse viftene blåser luften i én retning. De henter luften i innløpet og kaster den ut i den andre enden, for å si det litt enkelt. Men underveis er det ingen form for rensing, sier Huse.

– Fungerte ikke spesielt godt

Man har prøvd rensing i flere norske tuneller: Festningtunnelen i Oslo, Granfosstunnelen i Oslo,  Ekebergtunnelen i Oslo, Helltunnelen i Trondheim, Nygårdstunnelen i Bergen, Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane, Strømsåstunnelen i Drammen og Bragernestunnelen i Drammen
– Installasjonene som ble gjort i disse tunnelene, fungerte ikke spesielt godt, av ulike årsaker. Dette var både teknologisk og personavhengig, vil jeg si, kommenterer Huse, vel vitende om at dette handler om komplekse installasjoner.

– Jeg har doktorgrad i CO2-rensing og forstår kompleksiteten og kostnadsspørsmålet for utbygger (Statens vegvesen, red. anm.) og at de har prøvd før og mislyktes. Det oppleves kanskje som en stor barriere å prøve igjen, og dessuten har jo teknologien utviklet seg mye siden 90-tallet. For at slike systemer skal fungere forskriftsmessig, kreves tett oppfølging i form av driftskontrakter med varighet på minimum fem til ti år, med driftspersonell som besitter spesialkompetanse på området, og bør derfor ikke uten videre overlates til byggherres driftsavdelinger uten at ressurser i form av tid og kompetanse er i varetatt.

Ventilasjonsløsninger knyttet til sjaktventilasjon og impulsventilatorer krever både erfaring og teknisk kunnskap på et høyt faglig nivå.
– Å installere et renseanlegg i forbindelse med ventilasjonssjakten vil jeg si er den beste løsningen. Alternativet er å bruke en bypassløsning, sier Huse.
– Hvilke andre muligheter har man for å rense luften i tunneler?
– At bilene ikke slipper ut noe eksos. Hvis vi bare får biler som går på elektrisitet, vil det følgelig resultere i langt færre avgasser. Men man vil fortsatt ha svevestøvproblematikk, for dette kommer som følge av friksjonen mellom hjul og asfalt, svarer han.

– Vi har lagt den saken bak oss

– Vi har lagt den saken bak oss for ti år siden. Det er mye billigere å sette opp lufttårn og bruke vifter til å spre forurensningen, sier sjefsingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.
Fra tunnellisten ovenfor hvor det tidligere er blitt installert renseanlegg, nevner vi seks navn. Rosland bekrefter at disse stedene er blitt «stengt».
– Hva med Strømsåstunnelen i Drammen?
– Der har det vel knapt vært noe rensing. Det er som sagt ti år siden vi sluttet med dette, svarer Rosland.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse