loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
- Dette er en viktig standard for bransjen, og vi håper at den blir lest og kommentert, sier prosjektleder i Standard Norge, Kristoffer Polak. (Foto: Standard Norge)

Ny ventilasjonsstandard på høring

/ 2016-06-16 11:22:08

Forslag til ny standard for kravspesifikasjon for ventilasjonssystemer er nå lagt ut på høring. Nå inviteres bransjen til å lese og kommentere forslaget.

NS 3420-BM Ventilasjonssystemer er utarbeidet av Standardiseringskomiteen SN/K 431 Ventilasjonsinstallasjoner i Standard Norge og er ment som en kravspesifikasjon for detaljprosjektering av ventilasjonsanlegg.

Standard Norge inviterer nå alle interessenter: rådgivende ingeniører, profesjonelle byggherrer og entreprenører, til å lese teksten, kommentere og eventuelt gi forslag til forbedringer av standardutkastet.

– Dette er en viktig standard for bransjen, og vi håper at den blir lest og kommentert, sier prosjektleder i Standard Norge, Kristoffer Polak.

Informasjon om standarden

Ved oppføring av byggverk i Norge benyttes det vanligvis en av to entrepriseformer:

– en form hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger leveres av byggherren, ofte kalt detaljprosjektert entreprise

– en form hvor detaljprosjektering utføres av (eller på vegne av) entreprenøren som skal utføre selve byggearbeidet.

Disse entrepriseformene gjelder alle typer arbeid knyttet til oppføring av byggverk, også installasjonsarbeider, som for eksempel ventilasjon, varme og kjøling.

Kravspesifikasjon

NS 3420 beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner består av mange fagdeler, hvorav de fleste inneholder beskrivelsesmetoder for detaljprosjekterte arbeider, hvor det meste er beregnet, tegnet, og spesifisert med produkttype, materiale, ytelse, og mange andre egenskaper. Standardiserte beskrivelser kan bli tolket og priset tilnærmet lik av alle kompetente entreprenører.

En byggherre som velger entrepriseformen hvor detaljprosjektering utføres av entreprenøren må levere en temmelig nøyaktig beskrivelse av hva han ønsker seg, også kalt kravspesifikasjon. Uten en god kravspesifikasjon kan resultatet bli misnøye med det ferdige produktet eller vesentlig økning av både kostnader og byggetid, eller til og med begge deler.

For å unngå et mislykket prosjekt må byggherren sørge for å få utarbeidet en presis og entydig kravspesifikasjon for det ferdige produktet. Bygninger og tekniske installasjoner (bortsett fra ferdighus) er ikke lagervare, men unike produkter som skapes for et bestemt formål, som nesten alltid skiller seg fra andre liknende verk. Enkelte ganger kan den ønskede funksjonen for to byggverk være veldig lik, men forskjellig lokalisering vil skape behovet for forskjellige tekniske løsninger.

Forbedret prisnøyaktighet

Det er mange rådgiverfirmaer som kan levere en kravspesifikasjon, men de produktene de leverer ofte skiller seg vesentlig fra hverandre. Sammenligner man flere kravspesifikasjoner av et lignende produkt, utarbeidet av forskjellige rådgiverfirmaer, vil man trolig finne like mange likheter som forskjeller. Dette fører til en situasjon hvor mottakeren av kravspesifikasjonen kan tolke informasjonen forskjellig fra prosjekt til prosjekt, og hvor prising kan bli unøyaktig og usikker.

Standardiseringskomiteen SN/K 431 Ventilasjonsinstallasjoner har nå utarbeidet et forslag til en ny standard NS 3420-BM Ventilasjonssystemer, som er ment som kravspesifikasjon for detaljprosjektering av ventilasjonsanlegg. Standarden vil tilhøre gruppering sammensatte elementer og systemer, hvor man beskriver sammensatte produkter gjennom deres funksjon og ytelse. (Hittil har man utgitt eksempelvis NS 3420-BN Elektrotekniske systemer, NS3420-BE Bygningselementer, NS 3420-BW Seksjoner av byggverk).

Tre typer ventilasjonssystemer

Standardforslaget prNS 3420- BM Ventilasjonssystemer gir ferdig oppsatte postgrunnlag for tre typer ventilasjonsinstallasjoner:

– Balanserte ventilasjonssystemer

– Systemer for avtrekksventilasjon

– Røykkontroll ved brann

På høring

Standard Norge har nå lagt ut utkastet til NS3420-BM på høring og høringen avsluttes den 15. september 2016. Her finner du høringsforslaget.

Standard Norge benytter seg nå av et nytt elektronisk høringssystem, hvor kommentarene skrives inn direkte i egne felt, koblet med dokumentet. Systemet genererer deretter en tabell med oversikt over alle kommentarene.

Deltagelse i høringen er gratis for alle. For eventuell hjelp med registrering eller kommentering kan man kontakte Kristoffer Polak på kjp@standard.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse