loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Hvorfor i all verden skal man i 2016 gå tilbake til primitive løsninger det er behov for dispensasjoner for å kunne bruke, som i sum blir dyrere, bruker mer energi og ikke tilfredsstiller dagens krav til et godt innemiljø/klima, skriver Harald Vidnes i sitt innlegg. Foto: Synnøve Prytz Berset.

- Ikke velg primitive løsninger

/ 2016-04-22 08:37:48

Vi ønsker enklere tekniske løsninger. Derfor Low-Tech?

Tekst: Harald H. Vidnes, seniorrådgiver for Swegon

Påstanden fra «vi» går på at nåværende systemer er for kompliserte. Dette gjelder nok i første rekke behovsstyrte system. Både energi- og klimamessig er disse systemene fordelaktige i forhold til konstantvolum systemene, under forutsetting av at de fungerer.

Så hvorfor fungerer de ikke? Hi-tech krever seriøse aktører som både kan utføre og forstår systemene. Dette krever leverandører med tilfredsstillende support, ved både prosjektering og ved gjennomførelsen (som for IKT bransjen).

Dette stiller krav til rådgiveren, som må gå foran og bl.a. utelate useriøse aktører, selv om de er aldri så billige, og at totalentreprenøren følger opp. Billige installasjoner som ikke virker blir dyre for entreprenøren, byggherren og brukeren, og spesielt ille blir det hvis systemet ikke er billig, men mangler nødvendig support.

Mads Mysen og gruppen «reduce-ventilation» har laget en veiledning for behovsstyrt ventilasjon, fra start til overlevert bygg. Det er en grunn for det, så hvorfor ikke bruke denne? Rådgiverne har et stort ansvar her!

Som svar på problemet har noen arkitekter og dansker lansert drivhusventilasjon. I første rekke for våre skoler og barnehager.

Med en slik billig løsning, tar man friskluften inn via vinduene, istedenfor som ved naturlig/hybrid ventilasjon hvor man benyttet dyre kulverter. Dette vil umiddelbart kreve større takhøyder, så man ikke har et åpent vindu rett over hode. Man trenger volum! Volum er ikke billig. Det å bygge det, forurenser mer, enn og ikke bygge det. Med vårt klima kan ikke dette være en god ide, selv med dispensasjoner fra klima- og energikrav.

I følge Skanskas mann Tor Helge Dokka klarer man ikke energikravene, hvis man ikke stenger vinduene når det er kaldt, og en dansk professor følger opp med at vi har for stort fokus på «store» luftmengder, i stedet for et godt inneklima!

Og jeg som trodde det var nettopp det vi gjorde!

Hvorfor ventilerer vi? Jeg trodde et godt inneklima, som fremmet effektivitet og god helse, var svaret. Arbeidsgiverne er veldig opptatt av sykefravær og de høye lønnskostnadene, men ønsker å spare mest mulig på ventilasjonsinstallasjonene. Dette går selvfølgelig ikke i hop, man må ta et valg og ofte er det byggherren som tar det, og bruker finner ikke ut av det før etterpå.

Hvorfor i all verden skal man i 2016 gå tilbake til primitive løsninger det er behov for dispensasjoner for å kunne bruke, som i sum blir dyrere, bruker mer energi og ikke tilfredsstiller dagens krav til et godt innemiljø/klima.

Forurenset uteluft går godt inne, barna får bare medisineres! Man regner med at 50 % av dem har astma eller en for form allergi om 5 til 10 år!

Svaret er at vi må ta problemene på alvor, og ikke prosjekterer for kompliserte anlegg- At man sørger for at man forstår systemene man beskriver og søker support fra leverandørene, og dette gjelder også for entreprisedelen.

Vi trenger tredjepartskontroll, altså en ventilasjonskontroll, som i Sverige. Hvor vi får kontrollert funksjon, kvalitet og ikke minst energibruk!

Kravet til enklere ventilasjon må møtes med bedre innovasjon hos konsulenter og entreprenører om hva moderne Hi Tech løsninger krever av oss.

Vi kjenner til systemer som er energisparende og har individuell temp. regulering, som fungerer og vil være med i dagens og fremtidige moderne bygg. Dette er system som vil gi et mer enn tilfredsstillende arbeidsmiljø, holde sykefraværet nede og øke produktiviteten.

Lønnskostnadene er vel fortsatt de største kostnadene i dette bilde, og ikke ventilasjonsanlegget, som burde være en positiv faktor både miljømessig og økonomisk.

Mens verden suser frem og man har fått smart bygg, ønsker deler av ventilasjonsbransjen med arkitektene i spissen å gå tilbake til fortiden!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee