loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Sturla Ingebrigtsen, fagdirektør for ventilasjon i GK Inneklima, ble ikke imponert da han deltok på kurs i low-tech ventilasjon nylig. Bilde fra boksignering av fagboken "Ventilasjonsteknikk" som han har forfattet. (Foto: Bjørn Grønlien)

Skeptisk til low-tech ventilasjon

Synnøve Prytz Berset / 2016-02-23 07:00:22

– Argumentet for low-tech ventilasjon er at det er enklere, men det blir feil hvis vi får et dårlig inneklima, sier ventilasjonsekspert Sturla Ingebrigtsen.

Nylig deltok Sturla Ingebrigtsen, fagdirektør for ventilasjon i GK Inneklima, på et kurs i low-tech ventilasjon i regi av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).

Low-tech ventilasjon er et begrep som brukes om passiv klimatisering av bygg og naturlig/hybrid ventilasjon.

– Det er arkitektene som har laget det begrepet. Det handler om å bruke naturlig og hybrid ventilasjon og automatisk åpning av vindu som ventilasjonsløsning, forklarer Ingebrigtsen.

Automatisk åpning av vindu er noe forholdsvis nytt som har tatt over for inntakskulverter som man brukte en del tidligere, det vil si at man tok inn luft og førte den gjennom en betongkorridor som fungerer slik at den varmer opp lufta om vinteren og kjøler om sommeren.

– Men med disse løsningene er man prisgitt vind og vær når man ventilerer, påpeker Ingebrigtsen, som stiller seg undrende til hvordan man skal kunne sørge for godt inneklima med low-tech ventilasjon.

Dårlig luftkvalitet

Et av de viktigste ankepunktene ved low-tech ventilasjon er hvordan man skal kunne ventilere ved å åpne vinduet og samtidig kunne beskytte seg mot forurensninger i uteluften. Mange av byene her i landet har slitt med svært dårlig luftkvalitet i vinter, noe som gjør filtrering av uteluft svært viktig om man skal få et akseptabelt inneklima.

– I det siste har de som tar i bruk low-tech ventilasjon stilt opp et lite ventilasjonsanlegg som de bruker om vinteren. Og trengs det mer ventilering skal vinduene automatisk åpne seg, sier han og legger til at dette var en problemstilling som low-tech tilhengerne ikke presenterte noen god løsning på kurset.

Psykologiske studier viser at folk blir mer fornøyde om de får styre ting selv. Folk ønsker kontroll på egen arbeidshverdag og situasjon. Derfor vil det selvfølgelig være en fordel å kunne åpne et vindu om man ønsker det.

– Men å basere ventilasjonen på automatisk åpning av vindu er ikke bra nok, sier Ingebrigtsen.

Viktig med godt inneklima

I barnehager, skoler og i arbeidslivet vil det være noen personer som er ekstra utsatt for dårlig inneklima. Forskning har påvist at et godt inneklima øker konsentrasjonen og effektiviteten til personene i bygget. Samtidig er det godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet.

I skolesammenheng blir dette spesielt kritisk. Vi snakker om utdanning- og fremtidsmuligheter til unge, så dette er viktig, understreker Ingebrigtsen.

– Hvis de baserer seg på at man skal åpne vindu når det blir varmt, gjerne i pollensesongen, så er det midt i eksamensperioden når de skal sikre utdanning og jobber, men ikke kan fungere ordentlig. Derfor sier jeg at de gambler med barns helse og utdanning, sier han, og legger til:

– De som ønsker low-tech ventilasjon sier at disse barna må ta allergimedisin allikevel. Det blir feil å be barna om å medisinere seg daglig, i stedet for å fjerne årsaken til problemet. Er du allergisk er det slik at jo mer du blir utsatt for allergener, jo mer sensitiv blir du. De burde ikke utsettes for dette inne i skolebygget i tillegg til den eksponeringen de får ute.

Automatisering er viktig

For å sikre et godt inneklima er det viktig at ting er automatiserte, sier fagdirektøren og illustrerer med et eksempel.

Har du for eksempel store varmelaster i et kontor vinterstid (eksempelvis mange personer og/eller maskiner) vil det med low-tech ventilasjon ikke være noen sensorer som måler om uteluften er egnet å ventilere med, vinduene åpnes automatisk uansett.

Hovedargumentet til tilhengerne av low-tech ventilasjon argumenterer med at det med denne løsningen vil være enklere å sjekke om systemet virker, samt enklere å forstå og kontrollere om det virker.

– De startet kurset med å si at ventilasjonsbransjen har puttet inn mer teknologi i anleggene, men oppnår mindre energisparing enn planlagt. Men, spørsmålet er om inneklimaet har blitt bedre. Vi bygger bygg for å få et godt inneklima, understreker Ingebrigtsen, og legger til at studier på disse systemene viser høyere energibruk enn ved tradisjonelle systemer.

– Så det kan ikke være energibruken som er avgjørende for å velge low-tech ventilasjon, og når du i tillegg senker inneklimakvaliteten, hva er da argumentene for å ta det i bruk, spør han.

Les hele saken i neste utgave av Norsk VVS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse