loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Anders Reinertsen Liaøy har skrevet masteroppgaven "Utfordringer med å oppnå godt fungerende energieffektiv ventilasjon - Erfaringsinnhenting fra aktører i bygge- og eiendomsbransjen" ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

Tidligfase viktig for god ventilasjon

Jan Erik Røine / 2015-12-11 10:09:10

I sin masteroppgave ved NTNU har Anders Reinertsen Liaøy bedt 10 fagpersoner om å trekke fram hovedutfordringer ved å oppnå velfungerende, energieffektiv ventilasjon.

I utgave 12 av Norsk VVS har Anders Reinertsen Liaøy skrevet en innsiktsartikkel på bakgrunn av sin masteroppgave ved NTNU “Utfordringer med å oppnå godt fungerende energieffektiv ventilasjon – Erfaringsinnhenting fra aktører i bygge- og eiendomsbransjen”.

Formål

Masteroppgavens formål har vært å avdekke årsaker som bidrar til å redusere ytelsen til ventilasjonsanlegg i yrkesbygg, samt diskutere mulige løsninger for å oppnå flere godt fungerende anlegg.

For å belyse problemstillingen har Liaøy gjennomført 10 kvalitative intervjuer med en respondentgruppe bestående av: ventilasjonsentreprenører, rådgivere, kommuneansatte, arkitekter og leverandører.

Hovedutfordringer

Disse ble spurt om å trekke fram to til tre hovedutfordringer knyttet til det å oppnå velfungerende energieffektiv ventilasjon. Disse ble deretter sortert i kategorier, hvorav følgende tre ble spesielt vektlagt av gruppen: Tidligfase, avslutningsfase og kompetanse i bransjen.

Problemstillingene som trekkes fram i tidligfasen er spesielt byggherrers uklare ambisjonsnivå for energieffektivitet, liten investeringsvilje, og at tekniske fag ikke blir inkludert.

I forhold til avslutningsfasen påpekte respondentene spesielt at denne fasen ofte blir tidsknapp og mangelfull, og at det settes av for lite tid til tverrfaglig funksjonstesting og idriftsettelse.

For lite kompetanse

En annen utfordring som respondentgruppen vektla var at bransjen er preget av lite kompetanse om energieffektiv ventilasjon og spesielt behovsstyring.  Arkitekter, montører og driftsansvarlige har ofte manglende kompetanse, mens byggherren og totalentreprenøren ofte mangler bestillerkompetanse.

– Det er viktig å påpeke at denne oppgaven har fokusert på utfordringer. Dette fokuset kan gi leseren et uriktig inntrykk av at respondentene er mer negative enn hva som er realiteten. Alle respondentene påpeker at de møter mange dyktige aktører og at det finnes flere prosjekter der de har opplevd få utfordringer, skriver Reinertsen Liaøy.

Les hele saken i utgave 12 av Norsk VVS.

Her finner du hans masteroppgave

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse