loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
- Mange er skeptiske til å ventilere med overtemperatur. Skeptikerne har påstått at dette er prøvd før og at det vil medføre dårlig inneklima, sier prosjektleder Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk. Foto: Synnøve Prytz Berset.

Varmer bygg med tilluft

Jan Erik Røine / 2015-11-16 14:54:22

Forskningsprosjektet ForKlima har konkludert med at bygg med svært lavt energibehov kan klare seg med oppvarming via ventilasjonsluften.

– Forutsetningen er at du må velge god isolasjon, gode vinduer og god ventil, sier prosjektleder Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk.

Onsdag 11. november arrangerte SINTEF Byggforsk et sluttseminar for forskningsprosjektet ForKlima: Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov. Prosjektet er finansiert av næringslivspartnere og Norges Forskningsråd.

Med strengere energikrav får vi bygg mer svært lavt energibehov og rom for å tenke forenklede løsninger for oppvarming. Forskningsprosjektet ForKlima startet med en hypotese om at behovet for lokal varme kan dekkes helt eller i ubetydelig grad med ventilasjonsanlegget, slik at det lokale varmeanlegget kan fjernes eller forenkles.

Trengte dokumentasjon

– Vi hadde god tro på at oppvarming med tilluft er en løsning som vil fungere i kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov, en forenklet løsning vil spare byggherren både for investerings- og driftskostnader, sier prosjektleder Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk.

Men de trengte dokumentasjon på at en slik løsning ville fungere, også på kalde dager.

– Mange er skeptiske til å ventilere med overtemperatur. Skeptikerne har påstått at dette er prøvd før og at det vil medføre dårlig inneklima, spesielt på de kaldeste dagene, sier prosjektleder Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk.

Mye har skjedd

Ifølge Thunshelle ligger forutsetningene bedre til rette nå. Mye har skjedd i byggebransjen siden dette ble sjekket sist, ikke minst gjelder dette isolasjonstykkelsen, som har gått fra 10-15 cm til 30 cm.

For å kunne dokumentere hypotesen og overbevise byggeiere om at det er mulig å bestill bygg uten mulighet for tilleggsvarme, måtte ForKlima ha et forsøksprosjekt å teste ut på, og valget falt på GKs miljøhus.

Prosjektet opparbeidet seg solid dokumentasjon blant annet gjennom målinger i cellekontor, brukerundersøkelse og CFD-simuleringer.

Brukerne

Et vesentlig spørsmål som måtte besvares var om man kunne varme opp bygget via tilluft og samtidig få fornøyde brukere. I denne forbindelse så de på en del kritiske faktorer som: trekk, kaldras, om brukerne var fornøyde og individuell brukerstyring.

Hugo Lewi Hammer, ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) har som en del av sin masteroppgave gjennomført kontrollerte forsøk med brukerrespons som en del av prosjektet ForKlima.

I forsøkene testet de hvordan brukerne likte inneklimaet når de fikk isoterm eller tilluft med 1-2 graders overtemperatur.

Bedre luftkvalitet

Konklusjon ble følgende: Ved økt tilluftstemperaturer i forhold til romtemperatur oppgir kvinner at de oppfatter luftkvaliteten som signifikant bedre. De opplever også signifikant mindre symptomer. Når det gjelder termisk komfort gir ikke økt tilluftstemperatur noen signifikant påvirkning.

Menn opplever ikke noen forskjell.

– Dette er stikk motsatt av det vi hadde trodd vi skulle finne, sier Hammer.

– Intervensjonsstudiene viser at korte perioder med moderat overtemperatur ikke ser ut til å påvirke brukerne negativt. Tvert imot oppleves det som positivt med litt høyere tilluftstemperatur, sier Thunshelle.

Forutsetninger

De kjørte også forsøk de kaldeste dagene vinteren 2014 og 2015.

– 1-2 graders overtemperatur er nok for de kaldeste dagene i Oslo, sier Thunshelle.

Så: Tør vi å bygge uten kaldrassikring og ventilere med overtemperatur?

– Ja. I bygg med lavt oppvarmingsbehov og godt isolert bygningskropp. Men vi må også stille krav til vinduer og ventilens egenskaper, slår Thunshelle fast.

– Valg av en aktiv tilluftsventil er en medvirkende årsak til at det fungerte. Våre resultater gjelder for Lindinvent-ventilen, sier Thunshelle, som tror at individuell brukerstyring vil være viktig i fremtidige bygg.

– Vi er individer, og masteroppgaver viser at individuell brukerstyring gir større tilfredshet. Derfor kan individuelle tilpasninger eller komfortvarme være nødvendig. Noen av oss er varmblodige, andre fryser ofte, sier Thunshelle.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse
annonse
annonse