loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Interessen for frokostseminaret med temaet «Oppvarming via tilluft» har vært så stor at Oslo gruppe i VVS-foreningen har satt opp et ekstra seminar med samme tema. Deltakerne på dagens frokostseminar satt som tente lys og lyttet til prosjektleder i Sintef Byggforsk, Kari Thunshelle, som fortalte om resultatene fra forskningsprosjektet ForKlima.

Høyaktuelt frokostseminar

Synnøve Prytz Berset / 2016-02-04 13:56:55

Det var fullt hus da VVS-foreningens Oslo gruppe arrangerte frokostseminar med det høyaktuelle temaet «Oppvarming via tilluft» hos Multiconsult tidligere i dag.

Prosjektleder i Sintef Byggforsk, Kari Thunshelle, la først frem resultatene fra forskningsprosjektet ForKlima før hun oppsummerte og konkluderte.

Trengte dokumentasjon

Forskningsprosjektet startet med en hypotese om at behovet for lokal varme kan dekkes med ventilasjonsanlegget slik at det lokale varmeanlegget kan fjernes eller forenkles.

Men, de trengte dokumentasjon. De valgte å bruke miljøhuset GK som forsøksprosjekt; her opparbeidet de dokumentasjon ved felt-, laboratorie- og CFD-simuleringer som viste god ventilasjonseffektivitet ved oppvarming via tilluft.

– Målingene viste at det er svært sjelden behov for oppvarming i bygg som er testet. Det er vanligvis ventilasjonseffektivitet nær «full omrøring» og ikke funnet trekkproblemer i CFD-simulering. Først ved helt ekstreme vintersituasjoner finnes det en liten reduksjon av ventilasjonseffektiviteten, sier Thunshelle.

Brukerundersøkelse

De gjennomførte også kontrollerte forsøk med brukerrespons hvor de utsatte et utvalg dedikerte brukere for normalventilasjon, samt korte perioder med overtemperatur.

De fant da at resultatene fra målingene og brukerundersøkelsen samsvarte.

– Den beste dokumentasjonen er fornøyde brukere, sier Thunshelle, og legger til:

– Brukerne ser ut til å være komfortable med kortere perioder overtemperatur. Menn får ikke med seg temperaturforskjellen, men det gjør kvinnene. De er mer fornøyd med høyere tilluftstemperatur, sier Thunshelle, og konkluderer med følgende:

– Bygg med svært lavt oppvarmingsbehov klarer seg med isoterm tilluft eller tilluft med 1-2 graders overtemperatur. Men vi må også stille krav til vinduer og ventilens egenskaper, sier Thunshelle.

– Gjør gode beregninger

Hun understreker at det er en del parametere som må være tilstede før man tar valget om å forenkle oppvarmingen: Oppvarmingsbehovet må være lavt, brukerne må være fornøyde med 1-2 graders overtemperatur, behovsstyrt ventilasjon med aktive tilluftsventiler, se på bygget (hvor skal det stå, utetemperaturer, internlaster osv.)

– Det er viktig at man gjør gode beregninger og har god kontroll, spesielt på kritiske rom. Har du for store avvik i forhold til disse kravene, bør du vurdere en tradisjonell oppvarmingsløsning, sier hun og legger til at Sintef Byggforsk har skrevet rapporten «Hvordan oppnå god termisk komfort uten eget oppvarmingssystem i bygg med svært lavt energibehov)» for de som ønsker å vite mer om hvordan man kan få til dette i andre bygg.

Nye TEK

Fra 1. januar i år endret energikravene i TEK 10 seg. I de gamle kravene snakket man om både energitiltak og energirammer.

– Men nå snakker vi bare om å tilfredsstille energirammer. Energitiltak er ute, påpeker Thunshelle.

Energirammene i TEK sier nå at når det gjelder for eksempel kontorbygg går vi fra 150 til 115 [kWh/(m²BRA·år)]

– Minstekravet er skjerpet i TEK 10. Det er krav om dokumentasjon og ha kontroll på alle energipostene, sier Thunshelle.

Bygningskroppen må være god nok og varmebehovet må være tilstrekkelig lavt for å kunne bruke tilluft som oppvarming.

Stor interesse

– Hvorfor genererer dette temaet så stor interesse?

– Mange rådgivere er interessert i å høre hvordan dette har gått, slik at de får vite litt om hvordan de kan gjøre det i andre prosjekter. Som Espen Aronsen i GK nevnte, er det viktig å tørre å bruke kompetansen. GK er en kompetansebedrift innen ventilasjon, som turte å teste ut den type installasjon, sier styreleder i Oslo gruppe i VVS-Foreningen, Richard Resvoll.

For mange av de som deltok på arrangementet var det ifølge Resvoll spesielt interessant å høre resultatene fra spørreundersøkelsen og målinger utført i kuldeperioder. Han tror mange nyutdannede rådgivere har en tendens til å gå i de samme sporene som er gått av erfarne rådgivere tidligere.

– Vi må stole på forskning og innovativ/kreativ kompetanse. Ny teori og praktisk erfaring må smeltes sammen for å få slike resultater, sier han og legger til at det er helt andre forutsetninger i forhold til tetthet og oppvarmingsbehov i bygg som bygges i dag.

– Man har nå vist med GK-bygget at oppvarming med tilluft fungerer og at man overholder kravene som er satt.

Mer informasjon om forskningsprosjektet ForKlima finner man her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse