loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SMELTER: Når det tar fyr i fettet, passerer temperaturen raskt 660grader, som er smeltepunktet for aluminium. Her fra Soria Moria på Torshov,der det begynte å brenne i ventilasjonssystemet rundt en vedfyrt grill. (Foto: Oslo brann- og redningsetat)
SMELTER: Når det tar fyr i fettet, passerer temperaturen raskt 660grader, som er smeltepunktet for aluminium. Her fra Soria Moria på Torshov,der det begynte å brenne i ventilasjonssystemet rundt en vedfyrt grill. (Foto: Oslo brann- og redningsetat)

Fatale følger av prosjekteringsfeil

Georg Mathisen / 2017-04-27 08:45:00

120 grader i ventilasjonshetta og inspeksjonsluker som faller ned fordi det blir så varmt at aluminiumen smelter. Tre branner i Oslo viser hvor farlige de ettermonterte restaurantgrillene kan være.

Griller og avtrekk monteres helt til slutt, etter at alt annet er prosjektert. Løsningene er dårlige, og utførelsen er feil.

Dårlige løsninger

– Griller som fyres med ved eller kull, utgjør en brannfare hvis avtrekkene fra dem ikke er prosjektert riktig eller det fyres feil. Tre restaurantbranner i fjor viser at ventilasjonen fra grillene har dårlige løsninger eller er feil utført, fastslår branninspektør Frode Michaelsen i brann- og redningsetaten i Oslo.

– Fyring med kull eller ved gir høyere temperatur og høyere flamme enn andre kokeinnretninger. I tillegg blir det mye uforbrente gasser og høye stikkflammer. Hvis dette kobles til et normalt avtrekk, så er faren stor for at det kan bli brann, konstaterer han.

For varmt

Målingene som brann- og redningsetaten har gjort, viser temperaturer på 120 grader oppe i ventilasjonshetta halvannen meter over grillen.

– Avtrekk fra kjøkken skal ha en brannmotstand på 30 minutter. Men dette er ikke beregnet for de høye temperaturene som ved- og kullfyring skaper, sier Michaelsen.

Filterløsningene som brukes i ventilasjonsanleggene, er heller ikke beregnet for så høye temperaturer.

660 grader

Ved to av de tre restaurantbrannene hadde dessuten aluminiumshengslene til ESP-filtrene smeltet. Aluminium smelter ved 660 grader.

– Det er en temperatur som raskt oppnås ved brann i fettfylte ventilasjonskanaler, understreker Frode Michaelsen.

Produsentene av de elektrostatiske filtrene anbefaler en temperatur på maksimalt 70 grader. UV-lys, som er en annen løsning for å spalte fett og fjerne lukt, spalter ikke fett når temperaturen stiger over 50 grader.

Ventiståls John-Andreas Johnsen i VVS-bloggen: Nå må vi våkne!

Eldre bygninger

Alle de tre brannene oppsto i eldre bygninger. Forbipasserende oppdaget dem da de så flammer eller røyk fra ventilasjonsanlegget på taket. Da hadde brannene allerede satt seg godt i treverket rundt ventilasjonen. Faren for spredning var stor. I den ene brannen, i Illegal Burger på Grünerløkka, lå restauranten i første etasje i en eldre bygård, med leiligheter over.

LEILIGHETER: Illegal Burger på Grünerløkka lå i en eldre bygård med leiligheter over, og flere steder manglet det isolasjon mellom ventilasjonen og det gamle, tørre treverket i etasjeskillerne. (Foto: Oslo brann- og redningsetat) LEILIGHETER: Illegal Burger på Grünerløkka lå i en eldre bygård med leiligheter over, og flere steder manglet det isolasjon mellom ventilasjonen og det gamle, tørre treverket i etasjeskillerne. (Foto: Oslo brann- og redningsetat) 

– Der var ventilasjonen ført ned i kjelleren og under gulvet, før den kom opp i portrommet som er rømningsvei for beboerne i bygården. Flere steder manglet det isolasjon mellom ventilasjonen og det gamle, tørre treverket i etasjeskillerne, forteller branninspektøren.

Ettermontert

Et fellestrekk ved brannene i Oslo er at grillene er montert etter at alt annet var prosjektert.

– Det kan se ut til at avtrekk fra grillene er montert helt til slutt i byggeprosessen. Det er også uklart i hvilken grad avtrekkene har vært prosjektert og implementert i de søknadspliktige arbeidene, sier Michaelsen.

– Grillene er nok ikke søknadspliktige i seg selv. Men avtrekket er søknadspliktig, enten det velges ventilasjon eller skorsteinsløsning.

Er grillen godkjent?

Brann- og redningsetaten vil gjerne sette fokus på riktig bruk og vedlikehold, siden grillene ser ut til å bli stadig mer utbredt i hele landet.

– I neste omgang er det viktig å se på løsningene og utførelsen, fordi de gir forutsetninger for brannspredning, sier Frode Michaelsen.

Han har rådene klare:

– Undersøk om grillen er godkjent for kommersiell bruk i restauranter eller om de bare er godkjent for privat bruk.
– Undersøk om den er godkjent for innendørs bruk eller bare utendørs.
– Sjekk prosjekteringen av ventilasjonsanlegget og sjekk at det holder i minimum 30 minutter.

Mellom to stoler

Likevel er regelverket et problem:

– Risikoen tilsier at grillen bør være tilknyttet en skorstein. Men regelverkets definisjon av et ildsted gjør at grillene ser ut til å falle mellom to stoler, konstaterer han.

Michaelsen mener det også er et problem at det er få godkjente systemer for å ivareta sikkerheten for griller, og det kan se ut som det er lite kunnskap i bransjen om dette. Derfor bruker mange vanlige ventilasjonsløsninger, som ikke er godt nok for denne typen griller.

Kartlegger griller

Brann- og redningsetaten i Oslo har begynt å kartlegge griller med ved- og kullfyring i byen.

– I tillegg til å se på hvordan grillene og avtrekksløsningene er bygget, ser vi også på de organisatoriske tiltakene rundt fyring, rens og vedlikehold av kanalene. Et sted kom vi over kanaler som inneholdt 40 til 60 kilo fett. En brann i disse kanalene ville utviklet seg svært raskt og kunne fått et voldsomt omfang, sier Frode Michaelsen.

– Det ser også ut til at de ansatte på restaurantene ikke vet hvor mye kull det er forsvarlig å legge på grillen. Dette er enkle brukerfeil som kan bety mye for varme­utvikling, røykproduksjon og gnistmengde.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee