loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Figuren viser den rimeligste metoden for å løse en kombinasjon av rom med variabel luftmengde og konstant luftmengde. (Illustrasjon: Markus Melkersson, Moe AS)

Behovsstyrt ventilasjon del II

Synnøve Prytz Berset / 2015-11-30 09:31:55

I dag publiseres Ventøk-blad Del II om Behovsstyrt ventilasjon.

Begge Ventøk-bladene om Behovsstyrt ventilasjon er skrevet av Sturla Ingebrigtsen.

I Ventøk-bladet defineres behovsstyrt ventilasjon på følgende måte: «Behovsstyrt ventilasjon vil si å ventilere et rom eller sone basert på belastningen i rommet. Med belastning menes her varmekilde (eksempelvis solinnstråling), personer, eller annen type forurensning. Da belastningen ofte vil variere, vil variabel luftmengde kunne gi både økt komfort og lavere effektforbruk.»

Ifølge Ingebrigtsen vil det være grunnlag for å installere behovsstyrt ventilasjon dersom belastningen i rommet er variabel og den variable belastningen lar seg måle, registrere eller indikere. CO2-måling er for eksempel en god indikasjon på antall personer til stede i rommet.

Fallgruver

I det første bladet tar Ingebrigtsen blant annet for seg komponenter som inngår i et behovsstyrt ventilasjonssystem.

– I Behovsstyrt ventilasjon del II belyses generelle regler for systemoppbygging og noen vanlige fallgruver og feil. Til slutt gir man en anbefalt metode for funksjonstesting av et slikt system, forteller prosjektkoordinator i Kompetansebiblioteket, Skarland Press, Monica B. Stähli.

Bladet viser et eksempel på hvordan man kan blande variable og konstante soner på samme kanalnett. For å løse denne problemstillingen kan det benyttes ulike løsninger, som benytter ulike typer produkter. Bladet viser tre ulike løsninger.

Viftestyring

Videre tar bladet for seg viftestyring. I et VAV-anlegg kan viftene (i ventilasjonsaggregatet) styres på flere ulike måter, og bladet belyser to hovedprinsipper; trykkregulert anlegg og optimizer-regulert anlegg.

– Om ikke et VAV-system er bygget riktig kan man få store problemer med å oppnå ønsket funksjon. De vanligste feilene som gjøres i et slikt system er listet opp i bladet, sier Stähli.

Når et VAV-system skal settes i drift er det mange ting som skal kvalitetssikres. På slutten av bladet får man en liste over funksjoner som bør testes i et VAV-anlegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee