loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
- Arbeidsplassene i fossil sektor må over på bærekraftig energi. Dette var et av rådene Jørgen Randers, professor i klimastrategi med Handelshøyskolen BI, ga bransjen under Solenergidagen 2016 i forrige uke. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

- Sats på solenergi

Synnøve Prytz Berset / 2016-05-20 07:00:49

Klimaproblemet kan løses gjennom ekstraordinære tiltak, sa professor Jørgen Randers under Solenergidagen 2016. – Husk at enhver investering i sol eller vind er et viktig bidrag.

– Det er et spennende og travelt tidspunkt å komme inn i denne bransjen, sa generalsekretær i Norsk Solenergiforening, Ragnhild Bjelland-Hanley, i sin innledning under Solenergidagen 2016. Den ferske generalsekretæren står for den daglige driften av foreningen og uttrykte begeistring over all oppmerksomheten solenergi får om dagen.

– Mange av de som jobber med dette finner jobben ekstra meningsfull på grunn av klimadimensjonen. Klimaendringer og global oppvarming skjer nå. Derfor er raske omlegginger av det globale energisystemet nødvendig, og solenergi kan spille en nøkkelrolle i en slik omstilling, fastslo hun.

Spådde solenergiens fremtid

Årets solenergidag ble sparket i gang av en av Norges mest kjente formidlere av klimakunnskap Jørgen Randers, professor i klimastrategi med Handelshøyskolen BI, som var kommet til for å snakke om verdensutviklingen og hvordan man kan akselerere introduksjonen av solenergi frem mot 2052.

Randers har skrevet boken «2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years», og startet sitt foredrag med å slå fast at mengden av installert solkapasitet vil øke dramatisk i årtiene framover. Ifølge Randers kan man forutsi temmelig nøyaktig hvor mye solkapasitet som vil eksistere på ulike tidspunkt fremover.

Spørsmålet er hvor raskt denne utviklingen vil foregå ettersom bransjen står ovenfor en rekke hindre, sa professoren og påpekte at samtlige av hans tidligere prognoser har stemt.

Fossil energi skvises ut

I sin 2052-prognose spår Randers at verdens befolkning og verdensøkonomien på grunn av menneskelige valg kommer til å vokse langsommere enn man tror. Men veksten vil fortsatt være rask nok til å utløse en klimakrise.

Hvilke energikilder vi kommer til å bruke vil til å styres av kostnaden i systemene vi bruker, fremholder professoren.

– Oljebruken blir konstant og så går den ned. Det samme gjelder alle fossile brennstoff. Det skyldes dere, og ikke knapphet i fossile kilder, sa Randers og henvendte seg til solenergibransjen i salen.

– Å lete etter ny olje er noe av det dummeste man kan gjøre. Den vil aldri bli produsert. Vi har mer enn vi trenger. Fornybar energi skviser ut fossil energi.

Overkapasitet i 2100

Randers forutser videre at fornybarandelen dessverre kun kommer til å være 50 % i 2050, dette på grunn av de relative kostnadene til energikildene.

– Jeg tror det vil komme til 2100 før verden vil være fossilfri. Vind- og solenergi kommer til å være overalt, og det vil være overkapasitet som vil bli brukt til elektrisitet til biler og annet. Min ønskedrøm er at dette skjer fortere ettersom vi vet hva som må til. Men fordi det er dyrere i det korte løp vil det ikke skje, hevdet Randers.

CO2-utslippene kommer ifølge professoren til å nå en topp i 2030 for så å gå nedover med 20 prosent i året. Ikke på grunn av forhandlinger, men på grunn av at BNP går ned og fornybarandelen øker. Og den globale oppvarmingen vil passere + 2 grader i 2052.

– Det kommer til å fremtvinge store investeringer for å reparere dette, sa Randers.

Det er håp

Men, en langt bedre fremtid er mulig, poengterte Randers. Det trenger ikke å være dyrt eller vanskelig å løse klimaproblemet. Det vil kreve flytting av 2 prosent av verdens arbeidskraft og kapital fra «skitten» til «ren» aktivitet.

Men denne løsningen vil møte motstand fra dem som arbeider i og eier den «skitne» aktiviteten.

– Dette kan bare løses gjennom ekstraordinære tiltak. Det vil si tiltak som er dyrere enn det billigste alternativ, sa han og skisserte forslag til hva som bør gjøres.

På høyt nivå bør fossile energikilder forbys, eller i det minste skattes høyt.

– Men dessverre vet vi fra lang erfaring at dette er politisk umulig. Mer realistisk er det å støtte ethvert tiltak som øker kostnaden på fossile brennstoff, eller vanskeliggjøre bruken av dem. Og støtte ethvert tiltak som reduserer kostnaden på fornybar energi, spesielt på strøm og varme fra sol og vind. I sum, å gjøre alt for å bremse lønnsomhets-baserte investeringer i ny fossil drevet kapasitet, sa han.

– Husk at enhver investering i sol eller vind er et viktig bidrag. Fordi den marginale produksjonskost for sol- og vind strøm er nær null når investeringen først er gjort.

Subsidier og lagring

Videre bør man opprettholde subsidiene for fornybar energi i områder som bruker fossil-basert energi og fortsette forskningen på sol og vind, samt bygge piloter. I tillegg bør back-up lagring for sol og vind frembringes slik at fornybarandelen ikke begrenses av nettverksinstabilitet.

– Det jeg har sagt er at dere bør venne dere til å være på i fremtiden, det er på tide å handle. Det tar litt lengre tid enn vi skulle ønske, men det er faktisk mulig. Men det krever at man må gjøre ting som er dyrere enn den billigste løsningen. Det er det dere bør drive med, avsluttet Randers.

Les hele saken i neste utgave av Norsk VVS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee