loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Prøver ut DiBKs påstand i ny faktastudie

Jan Erik Røine / 2015-08-18 11:59:15

Faktastudien handler om kostnader for elektriske og vannbårne anlegg i mindre bygg.

– Hensikten med studien var å prøve ut Direktoratet for byggkvalitets påstand, i høringsnotatet for nye energikrav, om at meirkostnaden for vassboren varme kontra elvarme aukar på for bygningar under 1000 kvadratmeter, sier Ole Øiene Smedegåd, prosjektleder og sivilingeniør VVS i COWI.

– Studien kompletterer kostnadsbiletet for varmeanlegg i bygningar med også å inkudere bygningar av mindre storleik innan same bygningskategori. Studien fungerar som eit tillegg til tidligare utarbeidd faktastudie, skriver Smedegård om bakgrunnen for rapporten.

Link: http://www2.enova.no/minas27/publicationdetails.aspx?publicationID=683

Sammendrag av studien

«Denne studien er gjennomført av COWI AS på oppdrag for Enova SF. Arbeidet er gjort i samanheng med DiBK’s høringsnotat vedr. nye energikrav, og har til hensikt å vera eit innspel til Enova’s respons på høringsnotatet,» skriver COWI om studien.

«Temaet notatet berører er forslag til krav om fleksible varmeanlegg. Høringsnotatet fra DiBK føreslår at berre bygg over 1000 m2, uansett bygningstype, skal ha fleksibelt varmesystem. Vidare definisjon og rammer for fleksibelt varmeanlegg vert ikkje omtalt i høringsnotatet. Ettersom fleksible varmeanlegg i mange høver vil medføre installasjon av vassboren varme er det i denne studien kartlagt og estimert kostnadskonsekvensar for varmeanlegg i mindre bygningar,» står det videre.

«Kostnadsestimata er samanstilt med kostnadsunderlag for tidligare gjennomført studie frå 2012; «Faktastude – Kostnader for elektrisk og vassboren oppvarming». Fokuset i denne analysen er hovudsakleg å bringe fram kva meirkostnad ein installasjon av vassboren varme vil medføre ifht. elvarme, og korleis denne utviklar seg med bygningens storleik. Meirkostnaden er normalisert der det er fokusert på relativ meirkostnad. Kostnadsnivået er ikke justert frå moderstudien frå 2012».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee