loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Nå er kuldestandarden NS-EN 378 oversatt til norsk

Jan Erik Røine / 2015-08-20 13:08:43

De viktigste foreningene i norsk kuldebransje – NKF, NOVAP, VKE og VVS-Foreningen – står bak finansieringen og arbeidet med å få oversatt den europeiske «kuldenormen», NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper», til norsk. Dette er en viktig standard for bransjen.

Den store fordelen med NS-EN 378 er at den gir svar på alt fra fyllingsmengder, oppstillingsområde, oppstillingssted og lekkasjedetektor til luftmengder i ventilasjon.

Dette forenkler arbeidet til konsulenter, anleggseiere og entreprenører.

– Å konkurrere på like vilkår

«Fremdeles opplever man at tilbudsinnbydelsen gjelder «1 stk kuldeanlegg skal leveres i henhold til gjeldende lover og regler», en uting når det gjelder å konkurrere på like vilkår. Ved å legge levering i henhold til NS-EN 378 inn i kontrakten vil alle tilbydere prise samme omfang og installasjonen vil være kvalitetssikret med tanke på sikkerhets- og miljøkrav,» skriver Standard Norge på egen hjemmeside.

NS-EN 378-serien blir betegnet som en harmonisert standard for alle sikkerhets- og miljøkrav man må tenke på ved installasjon av et kuldeanlegg eller en varmepumpe. Standarden består av følgende fire deler:

Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

Her finner en definisjon på direkte og indirekte anlegg, klassifisering av oppstillingssted A, B eller C, inndeling av kuldemedier etter brennbarhet og giftighet (A1, A2, A3, B1, B2 og B3), og med tillegg E som lister opp teknisk og kjemisk informasjon om hvert enkelt kuldemedium.

Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

Her defineres krav til trykk (designtrykk, styrkeprøving), rørstrekk, ventiler, trykkavlastningsanordninger (sikkerhetsventiler), i tillegg til mange forhold rundt overleveringsdokumentasjon. Et eksempel er tillegg G: «Sjekkliste for ekstern visuell kontroll av anlegget».

Del 3: Oppstillingssted og personvern

I denne delen omtales sikkerhet for personale og bygning, her defineres krav til maskinrom (størrelse, vegger, ventilasjon) sammen med spesifikke krav for de enkelte grupper av kuldemedium.

Det er i denne delen krav til lekkasjedetektorer, varslingssystem, verneutstyr og førstehjelp står.

Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

Her kan en sette seg inn i sikkerhet- og miljøkrav ved drift, vedlikehold og service, opplæring og overvåking. Standarden legger også vekt på krav til gjenvinning og gjenbruk av kuldemedium.

I standarden finner en altså sikkerhets- og miljøkrav for utforming, framstilling, konstruksjon, installasjon, drift, vedlikehold, reparasjon og kassering av kuldeanlegg. Ved å bruke standarden minimeres farer for personer, eiendom og miljøet på grunn av kuldeanlegg og kuldemedier. Dette er farer knyttet til egenskapene til kuldemediene, og til trykk og temperatur som oppstår i kuldeanlegg.

Alle fire delene kan nå kjøpes samlet eller hver for seg. Det lønner seg å legge til samlingen av alle i et abonnement på web – da får du oppdateringer dersom standarden endres, skriver Norsk Teknologi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse