loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
FLYVENDE SJEKK: Antennen som registrerer grunnforholdene henger under helikopteret som kjører over områdene som ønskes undersøkt. (Foto: NGI)
FLYVENDE SJEKK: Antennen som registrerer grunnforholdene henger under helikopteret som kjører over områdene som ønskes undersøkt. (Foto: NGI)

Superantenne sjekker grunnforholdene

/ 2018-09-04 13:56:52

Sammen med Kjeller innovasjon etablerer NGI nå en teknologi-spin-off som skal effektivisere grunnundersøkelser i kompliserte, store byggeprosjekter.

Eksempler er planlagte traseer for veg og jernbane.

Statsminister-besøk

Statsministerens kontor har lagt merke til dette innovasjons-prosjektet og i ettermiddag besøker Erna Solberg Kjeller Innovasjon for å få mer informasjon om NGIs grunnundersøkelser fra helikopter, samt andre oppstartskonsepter som for tiden utvikles. Hun skal også møte andre teknologibedrifter.

Besøket er en del av statsministerens fire dager lange teknologireise i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland,  Oslo og altså Akerhus og Kjeller i dag.

Innovasjons-konseptet

Store infrastruktur-prosjekter blir ofte langt dyrere (20 til 50 prosent) enn opprinnelige budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig usikkerhet knyttet til grunnforhold. Er det bløt eller fast grunn, er det langt ned til fast berg, er det store variasjoner langs strekningene som undersøkes, etc.?

–Borehull og punktvise sonderinger er den tradisjonelle form for grunnundersøkelser. Men dette er svært kostbart og tidkrevende. Geofysiske grunnundersøkelser fra helikopter gir rask informasjon om grunnforholdene over store områder, sier NGIs ansvarlige for denne satsingen, Andreas Pfaffhuber.

I nesten 10 år har NGI utført forskning og utvikling med å tilpasse en luftbåren geofysisk metode til å utføre geotekniske grunnundersøkelser. Slike geo-skanning-undersøkelser fra helikopter integrerer kompliserte geofysiske modeller med informasjon fra et meget begrenset antall borehull til å produsere en integrert modell av undergrunnen med statistisk usikkerhet.

Maskinlæring er nøkkelen til suksess for denne teknologien fordi det integrerer enorme datamengder med varierende typer data.

Ny epoke for grunnundersøkelser

Forny2020-prosjektet «Airborne geo-intelligence: Revolutionizing geotechnical site investigations for large infrastructure projects» tar sikte på å kommersialisere luftbårne grunnundersøkelser.

Det bygger på vellykkede resultater fra tidligere NGI-prosjekter både i Norge og internasjonalt. Integrering av geofysiske modeller med utvalgte bakkeobservasjoner ved hjelp av maskinlæring er selve motoren for at denne teknologien kan anvendes for flere og større prosjekter.

Norges Forskningsråd står bak Forny2020 og støtter altså dette prosjektet økonomisk.

NGI har vært en pioner innen anvendelse av teknologien til å gjøre undersøkelser langs planlagte veg- og jernbanestrekninger.

Anvendelse av metoden begrenses delvis av at det ikke er nok personer med spesialkompetanse til å interpretere og evaluere de store innsamlede datamengdene.

Nyetableringen vil gjøre det enkelt for praktiserende ingeniører å anvende resultater fra slike undersøkelser direkte til prosjektering uten å ha spesialkunnskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse