annonse
ANNONSØRINNHOLD
Ekspansjonskar for tappevannssystemer: viktig med riktig beregningen av ekspansjonsvolum og ladetrykk

Ekspansjonskar for tappevannssystemer

14-07-2017 9:08:01

Dette er nytt innhold (kapittel 10.5.5) i den reviderte utgaven av Varmenormen 2017.

Alle anlegg for varmt tappevann skal være utstyrt med anordning for opptak av vannet, med utvidelse ved oppvarming.

Hele rørnett, inkludert beredere og varmevekslere, skal inngå i beregningen av nødvendig ekspansjonsvolum. Beregningen skal utføres iht. NS-EN 12828:2012 Annex D.

Alle trykksatte tanker, inkludert forvarmetanker, skal inngå i volumberegningen.

Som statisk trykk skal trykket etter trykkreduksjonsventilen.

For beregning av ladetrykket benyttes et tillegg på 0,2 bar til statisk trykk.

Maksimaltrykket i anlegget skal settes likt sikkerhetsventilens blåsetrykk (normalt 9 bar) fratrukket 1 bar i sikkerhetsmargin.

For beregning av ekspansjonsvolumet skal vannets tetthet for laveste kaldtvannstemperatur og høyeste beredertemperatur (eller høyeste turtemperatur i fjernvarmenettet) benyttes, men ikke lavere enn 70 °C.

Les mer om bruken av gjennomstrømningskar, tilbakeslagsventil, kaldtvannstilkoblinger og serviceventil i Varmenormen 2017, kapittel 10.5.5.

Du finner den nyeste utgaven av Varmenormen på kompetansebiblioteket.no. Abonnementet kan kjøpes på VVSkunnskap.no