loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Jørn Stene i COWI vil, sammen med Vidar Havellen i Norconsult, Grønn Byggallianse og NOVAP, utarbeide et tipshefte for byggherrer som ønsker å installere varmepumpeanlegg. (Foto: Hilde Kari Nylund)

Slik får du et bedre varmepumpeanlegg

Synnøve Prytz Berset / 2016-03-03 10:12:08

Nå kommer tipsheftet som skal bidra til at byggherrene stiller mer krav i prosjektene og få høy nok kvalitet i varmepumpeanleggene.

Grønn Byggallianse (GB) har vært oppdragsgiver for Tipsheftet som COWI vil utforme i samarbeid med GB, Vidar Havellen i Norconsult og Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Heftet skal fungere som en støtte for byggherrer som skal installere varmepumpeanlegg i byggene sine.

– Bakgrunnen for tipsheftet var at Grønn Byggallianse fikk henvendelser fordi en del varmepumpeanlegg ikke fungerte som de skulle. I samarbeid med NOVAP ønsker de nå å utvikle retningslinjer til bransjen, forteller dr.ing Jørn Stene i COWI.

Vil heve kvaliteten for varmepumpeanlegg

Resultatet vil bli et kompakt tipshefte som skal være med på å gi byggherrer en basis for å bestille anlegg og få høyere kvalitet enn det man har hatt tidligere.

– Ofte har ikke byggherrene nok kunnskap til å stille krav med hensyn til prosjektering, prosjektgjennomførelse og kontrakter. Med dette heftet håper vi å bidra til at varmepumpeanleggene får høy nok kvalitet, og at resultatet blir slik byggherrene ønsket seg i utgangspunktet, sier Stene.

Han påpeker at varmepumpeinstallasjoner skiller seg litt fra vanlige VVS-installasjoner.

– Man trenger spesialkunnskap ved prosjektering, montering, funksjonskontroll og igangkjøring slik at de fungerer optimalt.

Innhold

I tipsheftet vil man kunne følge prosessen fra start til slutt. Det starter med å fortelle litt om intensjonen med heftet. Videre kommer en kort og fokusert intro om hvordan varmepumper virker, og hvor man setter fokus på viktige spørsmål omkring varmepumpeteknologien.

– Det er viktig at de som bestiller har litt grunnleggende kunnskap om varmepumpens funksjon og virkemåte, og hvordan den kan gi de innsparingene du ønsker, sier Stene.

Heftet tar så for seg hvilke krav som bør stilles til prosjekterende, rådgivere og utførende.

– Byggherren bør ha klare kompetansekrav, sier Stene.

Han understreker hvor viktig det er å forstå at varmepumpen er en del av et totalsystem.

– For å få til gode totalløsninger i et prosjekt bør man ha en person som har ansvar for hoved- koordinering av fag.

Ikke detaljerte nok

Videre vil heftet ta for seg overleveringen av anlegget og hvordan man kan være sikker på at kvaliteten er som forspurt.

– Min erfaring er at med et tilstrekkelig detaljert tilbudsdokument og gode prosedyrer ved overlevering har du kommet langt, sier Stene.

For eksempel ved totalentreprise er ofte ikke tilbudsdokumentene detaljerte nok, påpeker Stene.  Dermed tilbys byggherren de billigste alternativene som ofte ikke har god nok kvalitet.

– Byggherren må sjekke at det som er tilbudt stemmer med tilbudsdokumentet. Det er viktig å stille strenge krav til kvalitet og driftsegenskaper.

Han anbefaler minimum 3 måneders prøvekjøringsperiode for å se at anlegget fungerer som foreskrevet over tid.

I tillegg er det essensielt at driftspersonell får tilstrekkelig opplæring slik at de kan drifte anlegget optimalt, samt at man har en god service- og vedlikeholdsavtale for å opprettholde ytelse og effektivitet i hele anleggets levetid.

Positivt for bransjen

– Det er viktig med retningslinjer slik at byggherrene stiller mer krav i prosjektene, understreker Stene, som tror heftet vil bidra til å heve kvalitetsnivået i hele bransjen.

– Om kravene blir høyere så leveres det bedre produkter, og om flere anlegg blir gode, kommer flere til å ønske å bestille varmepumpeanlegg.

Jørn Stene skal holde foredraget «Optimal integrering av varmepumper og kjøleanlegg i bygninger» under Varmepumpekonferansen 2016 dag 2. Her finner du mer informasjon og påmelding til Varmepumpekonferansen 2016.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee