annonse

Norsk VVS er et fagmagasin eid av Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening.

Norsk VVS skal bidra til å fremme en samfunnsmessig fornuftig bruk av våre energiressurser, god hygiene og et utstrakt vern av det indre og ytre miljø. 

Norsk VVS er VVS-bransjens verktøy for å holde seg informert om nyheter innen fagområder som inneklima, energi, klimateknikk, sanitasjon og nærliggende områder.

Norsk VVS skal også overvåke og drøfte den plass våre felles fag har i byggeprosessen.

Redaksjon

Ansvarlig redaktør
Jan Erik Røine
92623298
jan.erik@skarland.no

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonsee