loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
David Zijdemans, fagdirektør i Skarland Press AS.

Kommentar: Nye energiregler til TEK

Jan Erik Røine / 2015-11-17 14:18:56

– Det positive er at noen av bransjens tilbakemeldinger er tatt til følge, kommenterer fagdirektør David Zijdemans i Skarland Press AS.

KOMMENTAR: Det er først og fremst at kravet til energifleksible energisystemer i bygg over 1000 m2 faktisk blir energifleksible. Det har de gjort ved å kreve lavtempererte varmeløsninger. Dette er veldig bra, fordi da kan faktisk varmepumper og andre «energivennlige» varmekilder installeres senere. Da får vi bare krysse fingrene for at teknisk rom faktisk har plass til en slik utskiftning av varmekilde. Med «lavtemperert varmeløsninger» utelukkes ikke overtemperert tilluft som varmedistribusjon slik jeg ser det. Det er viktig at veilederen (VTEK) må være mer detaljert om hva som menes med «lavtemperert».

En annen positiv endring fra forslaget er at skorsteinskravet kan fravikes dersom boligen har vannbåren varme eller bygges som passivhus etter NS 3700. Vår bransjes utfordring nå blir å kunne tilby vannbåren varme billigere enn en skorstein og elektrisk oppvarming til sammen. Dette er fullt mulig mener jeg.

Formålsdelt energimåling har de beholdt, som er bra. Men hva de mener med: «Boligblokk med sentralt varmeanlegg og yrkesbygning skal ha formålsdelte energimålere for oppvarming og tappevann» er litt uklart. Kreves energimålere for bygg med direkte elektrisk oppvarming, men sentralt oppvarmet varmtvann? Dette må tydeliggjøres i veilederen.

Bortsett fra litt lemping av krav til bygningskroppen er de endelige nye energireglene i grove trekk i tråd med forslaget. Det vil si at selv om 80 prosent av VVS- bygg- og elektrobransjen som har tatt stilling til beregningspunkt var uenige med sine høringssvar til beregningspunkt, er dette ikke tatt hensyn til. Norge gir frislipp på direkte elektrisk oppvarming, som er i stikk motsatt retning av resten av Europa. Det er bemerkelsesverdig.

Direkte elektrisk oppvarming defineres nå som «Klimavennlig energi». Men betyr det at den skal sløses bort? Hva med å spare elektrisk energi slik at vi kan konvertere industri og transport fra fossil til elektrisk energi? Eller å eksportere vår klimavennlige energi til land som domineres av kullkraft? Det var de skylappene igjen.

David Zijdemans, fagdirektør i Skarland Press AS.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse