loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Jon Viking Thunes i Sweco har kommentert de nye energikravene i forhold til synspunktene Sweco la fram i høringsuttalelsen sin. (Foto: Jan Erik Røine).

Jon Viking Thunes om nye energikrav

Synnøve Prytz Berset / 2015-11-20 14:51:14

– De har tilsynelatende ikke fått med seg at kjøling ennå er en betydelig energipost og bør måles, kommenterer Jon Viking Thunes i Sweco om de nye energikravene som ble lagt fram denne uken.

Tirsdag 17. november la regjeringen frem nye energikrav. I prosessen frem mot nye krav har 200 aktører i bransjen sendt inn høringssvar.

Sweco hadde fire hovedpunkt i høringsuttalelsen sin. I det første punktet mente Sweco at: «Levert energi bør bli beregningspunkt». I de nye energikravene er netto energi beholdt, noe Sweco fremdeles er svært uenige i.

– Dette hensyntar ikke tap eller gevinster på energiforsyningssiden, og regelverket bidrar dermed i liten grad til å velge gode løsninger for regulering, distribusjon og produksjon. Vi «går glipp av» viktige, og som regel lønnsomme* tiltak. (* Argumentasjon om at lønnsomme tiltak vil bli valgt uansett, faller bort med en gang utbygger kun sitter med invsteringskost og ikke driftskost), sier leder for bærekraft i Sweco, Jon Viking Thunes.

Han legger til at selve skjerpingen i rammekravene ikke er blitt så streng som i høringsforslaget, men kanskje likevel på et fornuftig nivå foreløpig.

Neste punkt i uttalelsen var at: «Tiltaksmetoden bør beholdes».

– Her har vi delvis blitt hørt, da den er tatt inn igjen for boligbygninger (småhus og boligblokker), sier Thunes.

Har ikke nådd fram

Punkt tre i Swecos høringsuttalelse av at «minstekravene til fasadeutforming bør beholdes».

– Her har vi ikke nådd fram med vårt synspunkt om å beholde kravet til solavskjerming og vindusandel. Dette er synd og egentlig nokså uforståelig med tanke på at dette var nødvendige justeringer som kom inn mellom TEK-07 og TEK-10. Dagens beregningsmetodikk for kjølebehov for et bygg på overordnet nivå (selv om soneregler i NS3031 blir fulgt) har stor feilmargin i forhold til faktisk behov, og det robuste kravet til solavskjerming har bidratt til at passive tiltak for å minimere kjølebehov har blitt valgt. Nå vil hvert eneste prosjekt igjen stå ovenfor nye «drakamper» mellom inneklima/energi og estetikk, der inneklima fort blir taperen dersom RIV ikke er sterk nok. Ingen steder i høringsnotatet er fjerning av disse minstekravene begrunnet, ei heller nevnt i orienterende info, sier Thunes.

For høy grense

Siste punkt i Sweco sin høringsuttalelse påpeker at foreslåtte energiforsyningskrav ikke gir en bærekraftig byggsektor:

–  Strategien om å lempe på kravet for vannbårne system når behovet er lavt er fornuftig. Men 1000 m2 er for høy grense. 500 m2 vil være et riktigere tall.

–  Et vannbårent system er ikke automatisk energifleksibelt. Fornybarkravet må beholdes for bygg over 500 m2.

–  Begrunnelsen om å fjerne dagens fornybarkrav på grunn av at det er «utfordrende å prosjektere og dokumentere» er for tynn. Bedre veiledningsmateriell (type byggforskblad e.l.) vil enkelt løse dette.

–  Selv om norsk vannkraft er fornybar og ren er ikke det ensbetydende med at det er riktig å fyre med den. Den høyverdige energien kan benyttes til elektrifisering av transportsektor, norsk sokkel eventuelt til eksport for dermed å redusere klimagassutslipp globalt (som jo tross alt er det egentlige målet).

– «Skal-krav» til skorstein ikke fornuftig alle steder.

Meningsløst å åpne for el.kjel

– Arealgrensen på 1000 m2 er beholdt, så bygg under dette har nå anledning til panelovner. For bygg over 1000 m2 er det lagt til ei ledd om at det skal «tilrettelegges for lavtemperatur varmeløsninger» Her blir det spennende å se hvordan veilederen utdyper dette. Vi mener jo fremdeles det er meningsløst å åpne opp for el.kjel når en varmepumpe kan redusere energiforbruket til varme til en tredjedel, eller enda mindre i gunstige tilfeller, sier Thunes, og legger til:

– For skorsteinskravet til småhus har de nå tatt inn våre forslag til justeringer.

Til slutt poengterer Thunes at formålsdelt energimåling for oppvarming og tappevann nå er lovbestemt:

– Men de har tilsynelatende ikke fått med seg at kjøling ennå er en betydelig energipost og også bør måles, understreker han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse
annonse
annonse