loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KRITISK: Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.
KRITISK: Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

– Regjeringen trenerer miljøkrav

/ 2017-10-13 10:06:03

Norsk Varmepumpeforening mener regjeringen trenerer Stortingets vedtak om strenge miljøkrav til oppvarming.

– Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak om strenge miljøkrav til oppvarming i byggeforskriftene, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (Novap).

10. mai i fjor vedtok Stortinget å skjerpe miljøkravene i byggteknisk forskrift. Målet var å sikre at 60 prosent av varmebehovet i bygg over 1000 m2 dekkes av annen fornybar energi enn direktevirkende elektrisitet. Siden denne endringen ennå ikke er innført av regjeringen, velger mange utbyggere i dag kun direkte elektrisk oppvarming til tappevann og oppvarming.

«Kommer tilbake til saken»

– Regjeringen skrev i forslag til statsbudsjett for 2017 at de utredet vedtaket og tok sikte på å komme tilbake til saken i 2017. I forslag til statsbudsjett for 2018 skriver regjeringen at de tar sikte på å komme tilbake med saken i 2018.

– Vårt inntrykk er at regjeringen trenerer Stortingets vedtak. Denne forskriftsendringen burde absolutt vært innført da byggteknisk forskrift – TEK17 – ble endret 1. juli i år, mener Hagemoen.

LES MER: Ingen miljøjubel for statsbudsjettet

Ikke behov for høring

Regjeringen mente i forbindelse med stortingsbehandlingen at en forskriftsendring måtte sendes på høring før den kunne innføres. Over ett år etter vedtaket har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortsatt ikke sendt forslag til endring av forskrift på høring.

– Vi mener det ikke er behov for noen egen høring, fordi endringen i praksis gjeninnfører regelverket som gjaldt fra 2010 til 2016. Alle sider ved denne saken ble belyst da disse forskriftene (TEK10) ble behandlet i Stortinget, sier Hagemoen.

Gir unødvendig høy energibruk

Konsekvensen av at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak er høyere energi- og effektbruk i bygninger over 1000 m2.

– Når forskriftsendringen Stortinget faktisk har vedtatt etter hvert blir innført, vil flere av disse bygningene bli bygget med bergvarme og andre effektive varmepumper, i stedet for direkte elektrisk oppvarming, påpeker Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening ser frem til Stortingets behandling av statsbudsjettet.

– Vi håper Venstre og KrF i denne saken kan få gjennomslag for at regjeringen endrer byggteknisk forskrift i tråd med gjeldende stortingsvedtak, sier Hagemoen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse
annonse
annonse