loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
DEBATT: Pål Hegge i Global Concept Mitco AS har jobbet med vannbehandling i 30 år.

– Vannpåstander skaper misforståelser

/ 2017-09-22 10:10:33

Påstander om vannanalyser som spriker – og analysemetoder – skaper kun forvirring og og misforståelser, skriver Pål Hegge i Global Concept Mitco AS i dette innlegget.

Når man uttaler seg om oppsluttede og filtrerte prøver, så er det viktig å skille mellom ubehandlede anlegg, anlegg med nyoppstartet vannbehandling og anlegg der vannbehandling har pågått i mange år.

Et ubehandlet anlegg vil ha store utfelleringer av metaller, humus etc, noe et anlegg med vannbehandling over tid ikke vil ha. Jeg har jobbet med vannbehandling i 30 år og reagerer på utsagnene om at «filtrerte prøver juger», ref Bjørn Grande sitt utsagn i Norsk VVS sin artikkel 9.5.2017.

Kunnskap er lurt

Påstanden bør dokumenteres, og type anlegg hvor prøvene er analysert fra bør beskrives før så bastante kommentarer gis. Litt kunnskap om emnet er også lurt.

Flesteparten av de som studerer vann, trenger ikke utdannelse for å se om vannet har stor eller liten grad av forurensing, da dette er visuelt. Men skal dette begrunnes og diskuteres på et skikkelig grunnlag må det beskrives om vannprøvene er tatt fra et ubehandlet anlegg, et anlegg med nyoppstartet vannbehandling eller et anlegg som har hatt vannbehandling over lang tid.

Det er alt for mye synsing og meninger om dette faget i dag, derfor blir ofte vannbehandling undergravd og sett på som enkelt å løse. «Alle kan noe om vannbehandling». Men det er en grunn til at man utdanner metallurger og kjemikere innen dette feltet. Verden ikke er så «svart-hvitt» som enkelte påstår.

Feil sammenligning

Artiklene publisert 20.3.2017 og 9.5.2017 tar tydelig for seg analyser på ubehandlede og nyoppstartede anlegg, og sammenligner dette med å ta analyser fra anlegg som har vært behandlet i mange år. Dette blir helt feil og fører kun til misforståelse.

For å dokumentere dette ble det tatt ut to vannprøver fra et stort fjernvarmeanlegg som har hatt vannbehandling i 26 år uten oksygenfjerning. Begge prøver ble sendt til et eksternt akkreditert laboratorium hvor den ene prøven ble analysert oppsluttet og den andre filtrert.

Svarene vises i graf 1, og prøvene viser tilnærmet samme resultat.


På samme anlegg er det også utført en korrosjonsundersøkelse med stålkuponger over en periode på 8 måneder.

Analyser er gjort av Sintef metallurgisk avd. og viser en korrosjonshastighet tilsvarende 0.

Hva er effekten?

Som en oppsummering av dette så er i all enkelhet filtrerte prøver absolutt gode nok, og viser lite variasjon på anlegg der man har kontroll på vannbehandlingen.

Et videre ledd i denne diskusjonen bør være hvilken effekt ulike vannbehandlingsanlegg har på et lukket anlegg, ved blant annet å innhente informasjon og kunnskap om de ulike metodene.

Eksempel: Enkelte steder beskrives offeranode som metode for å beskytte mot korrosjon. Prinsippet er hentet fra motorkassen til båter hvor sink er brukt som offeranode for å sikre motorblokka mot korrosjon. Metoden har vært brukt i flere tiår. Noen påstår at dette kan benyttes i lukkede kretser med en eller annen form for offeranode som eks. sink. Da må det være lov å stille spørsmål om hvor denne offeranoden/sinken blir av i et lukket system? Dette blir til slam og fast stoff som kan føre til belegg, noe som ikke skjer på det åpne hav. I likhet med offeranode er ofte totalfjerning av oksygen et gjentagende tema.

Totalfjerning av oksygen i et anlegg kan i verste fall føre til uhemmet vekst av magnetitt slik at magnetittsjiktet blir for tykt og blir isolerende. Turbinprodusenter til dampanlegg sier med all tydelighet at litt oksygen må beholdes for å unngå belegg/utfelling på turbinbladene og stabiliserer magnetittsjiktet. Så det lille av restoksygen som finnes bør faktisk bli igjen i vannet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse
annonse
annonse