loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STOPP: – Det er ingen gode grunner til å installere ett eneste gass-skap til, sier Jon Helsingeng i Eaton Electric Norge.
STOPP: – Det er ingen gode grunner til å installere ett eneste gass-skap til, sier Jon Helsingeng i Eaton Electric Norge.

Anbefaler å fjerne gass-skap

/ 2017-06-14 12:45:09

Energiinstallasjoner over hele Norge inneholder flere kilo av den mest klimafiendtlige gassen som finnes. Ny rapport anbefaler snarlig endring.

Det norske distribusjonsnettet for strøm inneholder titusenvis av koblingsanlegg som bruker SF6-gass som en sikkerhetskomponent.

På oppdrag fra Miljødirektoratet ble det nylig publisert en rapport som ser nærmere på problematikken rundt bruk av denne gassen. Rapporten analyserer dagens bruk, beregner forventet vekst frem mot 2030, og anbefaler tiltak for å få bukt med utfordringen.

Kun i energibransjen

– SF6 gassen er nesten 23.000 ganger mer skadelig for miljøet enn C02, og farlig for mennesker når uhell oppstår. Tross trygge, kostnadseffektive og miljøriktige alternativ brukes gassen over hele Norge. Installasjonene lekker hele tiden gass ut i atmosfæren, sier administrerende direktør i Eaton Electric Norge, Jon Helsingeng.

Energibransjen er eneste næring i Norge der SF6-gass fortsatt er tillatt, selv om det finnes mer miljøriktige alternativ.

Tilbyr selv alternativ

Eaton tilbyr selv en ufarlig løsning som baserer seg på luft og vakuum for å slukke brann. Denne har vært tilgjengelig i over ti år.

– I Sverige foretrekkes de ufarlige løsningene blant nettsjefer, mens i Norge velges primært gass-skapene, sier Helsingeng.

Selskapet han leder omsatte ifølge siste tilgjengelig regnskapstall (2015) for 470 millioner kroner og fikk et driftsoverskudd på 25 millioner.

Fortsatt vekst

Antall SF6-installasjoner har økt jevnt siden 2002 i takt med den generelle utbyggingen av nettet. Dette har medført at vi har fått nye 54 tonn SF6 i omløp. Prognosene i rapporten viser en fortsatt vekst i mengdene med 25 prosent frem til 2030.

– Vi mener at man allerede i dag kan innføre tekniske krav som stopper veksten og over tid reduserer bruk av SF6 gass-skap i det norske energinettet, sier Helsingeng.

Han viser uavhengige målinger over Svalbard som viser markante økninger av SF6 i atmosfæren. Dette skyldes i størst grad industri utenfor Norge og manglende rutiner for avfallshåndtering i en lang rekke land. I Norge er synderen gass-skap, som i snitt lekker med 0,2 til 1 prosent hvert år.

– Med tanke på at det tar 3.000 år å bryte ned halvparten av gassen, bør problemet tas på største alvor, sier Helsingeng.

Utskifting tar tid

Han roser flere statlige aktører særlig innen samferdsel som bevisst velger andre løsninger enn SF6. Noen energiverk har også gått i front med smartere miljøvalg.

Ifølge rapporten vil utslippene av SF6 øke fra dagens 143 kg til 215 kg i 2030 om ikke praksis endres. Dette tilsvarer i CO2-ekvivalenter en økning fra dagens 3265 tonn til 4892 tonn.

Om man derimot erstatter utrangerte gass-skap med ufarlige løsninger vil de samlede utslippene synke fra 143 kg til 120 kg i 2030. CO2-ekvivalentene synker fra 3265 tonn i dag, til 2742 tonn i 2030, og tilvarende i påfølgende år.

– Om vi følger normal utskiftingstakt er vi ikke kvitt alle gass-skapene før i 2073. Det er en altfor lang tidshorisont, og jeg håper energibransjen tar mer bærekraftige valg. Det finnes altfor mange anlegg som gjør skade på miljøet, og merkostnaden ved å bytte er ikke stor, sier Helsingeng.

Brann er verst

Selv om SF6 ikke er farlig for mennesker før den antennes, er den da i gjengjeld så giftig at brannvesenet ikke går inn i slike anlegg ved brann, og Bane Nors sikkerhetsinstruks instruerer at personell forlater anlegget snarest ved utslipp.

– Det bør være en sak på bordet til alle HMS-ansvarlige i virksomheter tilknyttet kraftnettet at SF6-bruken opphører. Vi har ikke tid til å vente på at regelverket endrer seg, energibransjen må selv ta alvoret innover seg. Det er ingen gode grunner til å installere ett eneste gass-skap til, sier Helsingeng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee