loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Størst i landet: Matvaregrossisten Asko har Norges største solkraftanlegg. Anlegget som er montert på lagertaket til Asko Øst i Vestby har en merkeeffekt på 370 kWp. Foto: Jan Erik Røine.

Vekst i solkraft markedet

Jan Erik Røine / 2016-02-08 20:27:10

Hyttemarkedet er doblet og eneboligsegmentet skyter fart.

I 2015 ble det installert totalt 2,45 MWp solceller i Norge, som betyr en vekst på 10 % i forhold til 2014. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hovedandelen av det totale markedsvolumet, opplyser Multiconsult i en pressemelding.

Rådgivningselskapet er ansvarlig for innsamling av de offisielle markedsdataene fra Norge til det internasjonale energibyrået IEAs årlige innsamling av markedsdata for solceller.

Installert effekt av nettilknyttede systemer i 2015 var 1,5 MWp (jfr. 1,4 MWp i 2014). Denne relativt beskjedne veksten i 2015 i forhold til 2014 kan forklares med lav strømpris, lavt og fragmentert støttesystem, og stor usikkerhet om regelverket i Plusskundeordningen og Elsertifikatsystemet, skriver Multiconsult.

Markedet for frittstående anlegg utgjorde 925 kWp (jfr. 819 i 2014). Det er verdt å merke seg at hyttemarkedet omtrent er doblet i løpet av de siste 5 årene. Hyttesegmentet karakteriseres nå av en økende andel avanserte hybride anlegg med større kapasitet på solceller eventuelt vindturbin og batterier i kombinasjon med diesel/bensinaggregat og vekselrettere for 230 Volt.

20 % vekst i akkumulert kapasitet

Samlet akkumulert effektkapasitet økte 20 % og utgjør nå over 15 MWp. Det er fortsatt frittstående solcelleanlegg (off-grid) knyttet til hytter, infrastruktur og fyrlykter som dominerer dette bildet. Men akkumulert effektkapasitet for nettilknyttede anlegg fordoblet seg i løpet av fjoråret og utgjør nå 3,2 MWp, som gir en stipulert strømproduksjon på ca. 2,5 GWh/år.

Eneboliger x 4

Den viktigste endringen ser man i utviklingen av boligmarkedet. I dette segmentet av markedet ble det installert 4 ganger mer solceller i 2015 i forhold til i 2014. Av det totale markedsvolumet i dette segmentet på 700 kWp ble 319 kWp finansiert gjennom Enova-tilskuddet som ble lansert i januar 2015.

Mer informasjon finnes hos Multiconsult.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonsee