loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Kontroller og kontakter i markedet har ifølge NVE vist at det i yrkesbyggmarkedet er mange som ikke følger opp pliktene i forhold til energimerkeordningen. (Foto: NVE)

Tvangsmulkt fra NVE

Jan Erik Røine / 2015-12-03 09:30:12

Åtte yrkesbygg har fått tvangsmulkt for manglende energimerking eller energivurdering av klimaanlegg.

NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg der det ble funnet én eller flere mangler i to tredjedeler av bygningene.

– Disse vedtakene er de første økonomiske reaksjonene for manglende energimerking av bygninger og energivurdering av klimaanlegg. NVE vil arbeide videre med tilsyn av energimerkeordningen for bygg, slik at økt bevissthet om energibruk og ulike oppvarmingsløsninger kan bidra til å gjøre bygninger mer energieffektive, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE i en pressemelding.

Har fått varsel

I 2013 ble et utvalg på 91 yrkesbygninger fordelt på åtte tettsteder valgt ut for kontroll. Norconsult kontrollerte, på oppdrag for NVE, om byggene var energimerket, om energiattesten var oppslått for brukerne av bygget og om det var tekniske anlegg som krevde energivurdering.

Resultatet ble at det i hele 62 bygninger ble funnet én eller flere mangler. I etterkant har kontrollen blitt fulgt opp av NVE gjennom varsel av tvangsmulkt. Denne oppfølgingen har foregått over lang tid, og eierne har i denne perioden fått flere varsler. Hos de fleste byggeierne er manglene blitt rettet opp underveis.

Flere kontroller

– I noen tilfeller skyldtes manglene at eieren ikke hadde kjennskap til plikten til energimerking og energivurdering, mens de i andre tilfeller skyldtes manglende prioritering. Energimerking av boliger og bygninger er en obligatorisk ordning, og vi håper at reaksjonene vi nå kommer med, bidrar til at enda flere følger opp denne plikten. Med erfaringene fra denne kontrollrunden er NVE godt skodd og klar til å gjennomføre flere kontroller, sier Skrivarhaug.

Ifølge NVE kan det også være aktuelt å kontrollere om energiattesten blir brukt i markedsføringen ved salg og utleie, om det er brukt riktige grunnlagsdata for beregningen av energimerket, og om det blir laget tiltakslister slik at eierne kan ha nytte av ekspertens råd for videre utvikling av eiendommen.

Informasjon og veiledning om energimerkeordningen for bygg er noe NVE har vektlagt lenge. Men kontroller og kontakter i markedet har imidlertid vist at det i yrkesbyggmarkedet er mange som ikke følger opp pliktene. I boligmarkedet er derimot andelen som gjennomfører energimerking høy.

Her finner du relevant saken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse