loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Ifølge Nordic Energy Technology Perspectives 2016 kan strømprisene komme til å øke fra dagens veldig lave nivå, som en del av en bredere europeisk avkarbonisering, og for at klimamålene skal kunne nås på en mest mulig kostnadseffektiv måte. (Foto: Shutterstock)

IEA: Trenger økte strømpriser

Synnøve Prytz Berset / 2016-06-01 07:00:23

Den nordiske versjonen av den globale IEA-rapporten som ble lansert i forrige uke har et klart budskap: Vi kan nå klimamålene vi har satt, men det kommer til å være kreve store investeringer.

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 ble lansert under Energiforskningskonferansen forrige uke. Dette er en omfattende analyse av det nordiske energisystemet, knyttet direkte til International Energy Agency (IEA) sin globale publikasjon Energy Technology Perspectives.

Formålet med rapporten er å utarbeide et forskningsbasert beslutningsgrunnlag om hvordan de nordiske landene kan nå klimamålene sine til lavest kostnad.

– Et viktig budskap i analysen er at det er mulig å nå klimamålene vi har satt, men at det vil være utfordrende og vil ha konsekvenser i form av kostnader. Vi må bruke energien mye mer effektivt i alle sektorer, og vi må bruke andre energibærere, sier seniorforsker ved Institutt for Energiteknikk (IFE), Kari Aamodt Espegren.

Et integrert kraftmarked

Nordisk Energiforskning har finansiert arbeidet med rapporten, som er utført av IEA i samarbeid med IFE i Norge, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og EA Energi Analyse i Danmark, IVL Svenska Miljöinstitutet og Profu i Sverige, VTT Teknisk forskningssenter i Finland og University of Iceland.

– Hvorfor er det viktig med samarbeid mellom de nordiske landene om hvert av landene skal nå sine klimamål?

– Vi har et integrert kraftmarked, og det ett land gjør påvirker de andre. Dessuten, når det må bygges opp ny infrastruktur for transport, kan det være klokt å samordne slik at vi ikke bare når klimamålene, men at vi faktisk i fremtiden også kan kjøre bil fra Oslo til Stockholm, sier Espegren.

3 strategiske handlinger

Hovedpunktene i rapporten kan oppsummeres i de tre følgende strategiske handlinger:

1. Gjøre energisystemet mer fleksibelt for å bedre håndtere variabel fornybar elektrisitet.

2. Satse på innovasjon om avkarbonisering av langdistanse transport og industri.

3. Lære av byenes ledende satsninger på elektrifisering av transport og energieffektivisering i bygninger.

Ifølge analysen kan strømprisene komme til å øke fra dagens veldig lave nivå, som en del av en bredere europeisk avkarbonisering, og for at klimamålene skal kunne nås på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Norden er knyttet til kontinentet via kabler, og de høyere prisene vil bli importert til en viss grad.

– Dersom EU skal dekarbonisere sin kraftsektor, vil verdien av norsk vannkraft øke, det vil si at vi får økte kraftpriser. Prisen på CO2-kvoter vil øke betydelig, dersom kvotekurven strammes inn slik at EU når sine klimamål. Norge vil fortsatt ha de laveste kraftprisene i Europa, sier Espegren.

Utfordringer for bransjen

For byggebransjen peker rapporten på energieffektivisering i bygninger som en av de største utfordringene i årene fremover mot 2050. Siden de fleste bygninger i 2050 allerede vil være bygd, vil renovering av eksisterende bygninger være sentralt.

Det er også muligheter for byggebransjen i forhold til å bidra til et mer fleksibelt energisystem. Med avanserte målesystemer installert i husholdninger kan forbrukeren for eksempel velge lavere strømpriser mot å la varmtvannsberederen bli slått av og på. Denne fleksibiliteten kan brukes til å balansere en videre utbygning av vindkraft i Norden.

– Det blir behov for mer energieffektive løsninger framover, og bygningers spesifikke varmebehov skal ned fra i gjennomsnitt 126 kWh/m2 som det er i dag, til 60 kWh/m2 i 2050. Renovering av eksisterende bygningsmasse blir viktig, avslutter Espegren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse