loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
ÅPNER LOMMEBOKA: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. (Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet)
ÅPNER LOMMEBOKA: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. (Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet)

Øker innsatsen gjennom Enova

/ 2018-10-08 13:38:34

Regjeringen foreslår å øke Enovas budsjett i 2019 til 3 milliarder kroner, opp 344 millioner fra i år.

Enova er et sentralt verktøy i regjeringens klima- og energipolitikk.

Nullutslippskjøretøy

– Økningen er en kraftig styrking av Enovas klimaarbeid. Bevilgningen på 344 millioner kroner skal rettes inn mot de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene. Dette kan for eksempel være investeringer i grønn skipsfart og nullutslippskjøretøy, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Enova gjør allerede mye for å redusere utslipp i transportsektoren og for å utvikle nye løsninger innen lavutslippssamfunnet. Enova har i 2017 tildelt over 1,1 milliarder kroner til en rekke nyskapende prosjekter i transportsektoren, blant annet batterier i skip, fyllestasjoner for hydrogen, hurtigladere for elbiler og landstrøm til skip.

Industrielle prosjekter

I industrien bidrar Enova til utvikling og testing av ny energi- og klimateknologi og til å legge grunnlaget for en mer energieffektiv og klimavennlig industri. Hvis de lykkes, vil disse teknologiene kunne ha stor betydning, både nasjonalt og internasjonalt. Enova har de siste årene bidratt til en rekke store demonstrasjonsprosjekter i industrien.

Enova er et statsforetak som skal bidra til reduserte klimagassutslipp. Det skal også sørge for forsyningssikkerhet for energi. Dessuten skal Enova bidra til teknologiutvikling som på lengre sikt skal bidra til reduserte klimagassutslipp.

Ansvaret flyttet

Klima- og miljødepartementets totalbudsjett øker med 32 prosent fra 10,7 milliarder til 14,1 milliarder kroner i 2019. Hovedgrunnen er at departementet har overtatt ansvaret for Enova.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee