loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SAMLER SEG: Styrelederne i henholdsvis Grønn Byggallianse og NGBC, Roy Frivoll og Rolf Thorsen, flankerer de daglige lederne Katharina Bramslev og Kjersti Folvik. (Foto: Siri Dobloug)
SAMLER SEG: Styrelederne i henholdsvis Grønn Byggallianse og NGBC, Roy Frivoll og Rolf Thorsen, flankerer de daglige lederne Katharina Bramslev og Kjersti Folvik. (Foto: Siri Dobloug)

Grønn Byggallianse + NGBC = 1

/ 2017-10-26 11:29:33

Styrene i Norwegian Green Building Council (NGBC) og Grønn Byggallianse har signert en intensjonsavtale om slå seg sammen.

De to organisasjonene skal nå sammen jobbe frem et konkret forslag til sammenslåing. Forslaget vil legges fram for vedtak på årsmøtene i begge foreninger i april 2018.

Det er to sentrale organisasjoner som nå ønsker å samle kreftene:

NGBC er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøsertifiseringsverktøy for bygg.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Bedre sammen

– Vi står midt oppe i det grønne skiftet, og bygg- og eiendomsnæringen har en avgjørende rolle å spille på veien mot lavutslippssamfunnet, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Medlemmene i NGBC og Grønn Byggallianse er alle aktører som ønsker å ta en rolle for å få til grønn vekst i næringen, og vi har tro på at vi lykkes bedre sammen enn hver for oss, sier hun.

Daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik sier hun ser store gevinster av å slå seg sammen til én organisasjon.

– Omstillingen til et mer bærekraftig samfunn må løses på tvers av næringskjeden gjennom et tett samarbeid blant de som bestiller, prosjekterer, bygger og leverer løsninger og produkter. En ny organisasjon kan jobbe mer helhetlig og koordinert enn organisasjonene gjør hver for seg i dag, forteller hun.

Medlems- og kompetansesenter

Den nye organisasjonen har som mål å bli et medlems- og kompetansesenter for bærekraftig utvikling i bygg- og eiendomsnæringen, med kjerneområder som kunnskapsspredning, innovasjon, politikkutforming, nettverksbygging og sertifisering.

Medlemmer av begge organisasjonene er invitert til et felles informasjons- og innspillsmøte 8. november.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee