loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Fra venstre: Trine D. Pettersen, Sami Lankiniemi, Jonny Hellmann , Katharina Th. Bramslev og Jessica Karhu har alle jobbet med felle nordiske kriterier for miljøvennlige materialer.

Forenkler grønne materialvalg

/ 2016-05-25 09:07:48

Norwegian Green Building Council lanserer en veileder som skal gjøre det enklere for byggherrer å ta miljøvennlige materialvalg.

I teknisk forskrift stilles det krav til at bygningsprodukter har lave emisjoner og er uten giftstoffer, men det har vist seg at disse er vanskelige å følge i praksis.

Byggevareprodusentene har til nå måttet forholde seg til svært ulike funksjons- og dokumentasjonskrav, og kompetansen til å tolke dokumentasjonen har vært dårlig i alle ledd, skriver Norwegian Green Building Council (NGBC) i en pressemelding.

Felles kriterier

For å bedre denne situasjonen har NGBC, sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Island, gjennomført prosjektet Nordic Guide to Sustainable Materials, som setter felles nordiske kriterier for miljøvennlige materialer.

Prosjektet har blant annet resultert i en veileder hvor det foreslås konkrete funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter på tre ambisjonsnivåer. Dermed kan byggherren velge hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på og klippe kravene fra guiden rett inn i sin beskrivelse. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter og er felles for de nordiske landene som har deltatt i prosjektet.

Håpet er at prosessen nå skal bli enklere og rimeligere både for bestiller og tilbyder. NGBC vil også ha nytte av arbeidet i BREEAM-NOR.

Nyttige rapporter

I Norge har også blant annet Sintef Byggforsk, Byggevareprodusentenes Forening og Grønn Byggallianse, som representerer store byggherrer og byggforvaltere, deltatt i det toårige prosjektet, som er finansiert av Nordic Innovation og deltagende partnere.

I tillegg til veilederen har man utarbeidet flere nyttige rapporter, blant annet en brosjyre som informerer om EPD (Environmental Product Declaration) og hva den kan brukes til. Nordisk prosjektleder har vært Katharina Bramslev og norsk prosjektleder har vært Trine Dyrstad Pettersen.

På NGBC sine nettsider kan du finne veilederen og andre publikasjoner fra prosjektet.

Et seminar som tar for seg de harmoniserte nordiske kriteriene vil bli arrangert 22. juni i Oslo.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee