loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Ny BREEAM-NOR-manual ute på høring

Jan Erik Røine / 2015-09-22 13:43:23

Førsteutkastet til den nye BREEAM-NOR-manualen er klar, etter stor innsats fra mange aktører i markedet. Nå ønsker Norwegian Green Building Council (NGBC) innspill fra fagmiljøer og interesseorganisasjoner.

Den nye manualen er nå blitt lagt ut på høring, som vil være åpen til og med 15. oktober. Etter dette vil alle innspillene bli gjennomgått, og et endelig forslag til ny BREEAM-NOR-manual vil bli oversendt til BRE i England for godkjenning.

Basert på erfaringer og BREEAM International

– NGBC er opptatt av at BREEAM-NOR fortsetter å være et verktøy som er relevant, og som driver næringen i retning av økt kvalitet og bærekraft, sier daglig leder Kjersti Folvik i NGBC.

Den nye BREEAM-NOR-manualen er harmonisert mot BREEAM International 2013, samtidig som erfaringer fra de siste fire årene i det norske markedet er forsøkt tatt inn i utkastet.

BREEAM-NOR 2015 vil omfatte nybygg og vesentlige rehabiliteringsprosjekter. Bygningstypene vil være de samme som i dagens BREEAM-NOR; Kontor, varehandel, industri og utdanningsbygg. I tillegg inkluderes bolig som i første omgang vil tas inn som en pilot.

Flere emner er blitt slått sammen

Den nye manualen har i store trekk den samme innretningen som nåværende versjon, men flere emner er slått sammen og omstrukturert. I tillegg finnes det flere vedlegg som forklarer manualens innretning, og gir hjelp til å forstå dokumentasjonskravene.

– Vi er avhengig av de ulike fagmiljøenes engasjement for å gjøre verktøyet så godt som mulig. Vi håper derfor på fortsatt stort engasjement og konstruktive høringsinnspill, sier daglig leder Kjersti Folvik.

Her kan du se utkastet til ny manual og komme med innspill.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee