loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
SENTRALE: Jørn Stene fra Cowi og Maria Justo-Alonso fra Sintef Byggforsk la onsdag fram resultatene av forskningsprosjekt om varmepumpe- og kjølesystemer for nesten nullenergibygg (nZEB).
SENTRALE: Jørn Stene fra COWI og Maria Justo-Alonso fra Sintef Byggforsk la onsdag fram resultatene av forskningsprosjektet om varmepumpe- og kjølesystemer for nesten nullenergibygg (nZEB).

Varme anbefalinger til varmepumper

Arne Kongsnes / 2017-06-22 14:49:29

I over tre år har forskere i ni land studert varmepumpe- og kjølesystemer for nesten nullenergibygg (nZEB). Anbefalingene er både varme og klare.

I perioden 2013-2016 deltok Sintef Byggforsk sammen med NTNU og COWI AS i forskningsprosjektet Annex 40, der fokus var varmepumpe- og kjølesystemer for nesten nullenergibygg (nZEB). Målet var å analysere eksisterende varmepumpe-/kjølesystemer og se på kriterier for optimal design og drift. I tillegg er markedssituasjonen vurdert.

Arbeidet blir nå videreført i en ny periode, Annex 49 skal være ferdig 20. november 2019. Annex 49 skal først og fremst handle om design og integrasjon av varmepumper.

Resultatene lagt fram

Onsdag 21. juni ble resultatene presentert på et seminar ved NTNU i Trondheim, der hensikten var å gi en innføring i varmepumpe- og kjølesystemer i passivhus og nesten nullenergibygg (nZEB), og gi et overblikk over viktige resultater fra forskningsprosjektet IEA Heat Pumping Technologies Annex 40.

Hele ni land har deltatt i prosjektet: Canada, Finland, Tyskland, Japan, Nederland, Norge, Sverige, Sveits og USA.

Dr.ing Jørn Stene, som jobber både for COWI AS og NTNU, institutt for energi- og prosessteknikk, la fram resultatene fra de norske feltmålingene i prosjektet.

Fire norske bygg med

Disse har vært med i de norske feltmålingene om varmepumpekonsepter i nZEB:

 • Tveita borettslag: 3 boligblokker rehabilitert i 2011 – CO₂ varmtvanns-varmepumpe, avtrekksluft som varmekilde.
 • Miljøhuset GK: Nytt kontorbygg – passivhus, Breeam Very good – luft/vann varmepumpe/kjøleanlegg
 • Powerhouse Kjørbo: Rehabilitert kontorbygg – passivhus, Breeam Outstanding – bergvarmepumpe/frikjøling
 • Scandic Lerkendal Hotel: Nytt hotell – passivhus, Energimerke A –solfangere, luft/vann varmepumpeanlegg

 

Stenes presentasjon viser for eksempel at Tveita borettslag sparte 75 prosent av energibruken målt mot elektrisk oppvarming. For alle prosjektene er det også foreslått forbedringstiltak.

«Svært godt egnet»

Jørn Stene presenterte også anbefalinger for framtidens bygninger (passivhus, nZeb og ZEB).

Slik oppsummerte han varmepumper som viktig teknologi i framtidens bygg:

Varmepumpesystemer er svært god egnet:

– Høy energisparing og meget gode bruksegenskaper

 • Dekker rom-/ventilasjonsvarme, varmtvannsberedning
 • Kan eventuelt også levere kjøling – eventuelt  frikjøling
 • Ulike varmekilder kan utnyttes, inkludert spillvarme
 • Viktig å tilpasse varmepumpetype/-konsept til aktuell bygning og bruk
 • Gode reguleringsegenskaper, helautomatisk drift – vedlikehold/service
 • Kan eventuelt kombineres med solvarmeanlegg og solstrømanlegg (PV)

 

– «Velprosjekterte anlegg» gir betydelig energisparing og god lønnsomhet

 • Krav til relevant kompetanse ved prosjektering, installasjon og drift

 

– Økt effektivitet og lønnsomhet gjennom teknologiutvikling

 • Produsenter utvikler i økende grad varmepumper med tilhørende systemer spesialtilpasset passivhus/nZEB/ZEB

 

Gode erfaringer også i andre land

Forsker Maria Justo-Alonso fra Sintef Byggforsk presenterte hovedresultatene fra flere andre land der det er gjort feltmålinger. Også der er varmepumper den mest energi-og kostnadseffektive teknologien i mange av markedene.

 • Mange bygninger er helelektriske bygninger utstyrt med varmepumper og PV
 • nZEB‐balanse er nådd med tilstrekkelig stort PV‐område (solstrøm), noe som kan bli vanskelig for større bygninger på grunn av begrenset takareal
 • I mange markeder er varmepumper den mest energi‐ og kostnadseffektive teknologien, i større bygninger er også fjernvarme og kraftvarmeanlegg et alternativ
 • Varmepumper tilbyr også muligheter for etterspørselsrespons og nettstøttet drift

 

Vil du fordype deg? Se nettsiden til prosjektet Annex 40

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse