loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
- Med alt som har skjedd i forhold til revisjonen av TEK har det vært spennende å se på merkostnader for økt energiambisjonsnivå, sa Sivilingeniør i Sintef Byggforsk, Kristian S. Skeie, under et frokostseminar om kostnader ved bygging av passivhus denne uken. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Revidert TEK: - Gunstig for passivhus

Synnøve Prytz Berset / 2016-04-15 06:53:22

Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk presenterte denne uken tall som viste hvor mye det koster å bygge energieffektive bygg. – Vi ser at for bygging av småhus etter passivhusstandarden er det særlig merkostnaden knyttet til tykkere vegger som er sentral, sier Kristian S. Skeie i Sintef Byggforsk.

Tallene ble presentert under et frokostseminar arrangert av Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk i Næringslivets Hus 13. april.

– Mitt inntrykk er at kostnaden ved å bygge energieffektivt er noe folk ofte ønsker et svar på, sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet innledningsvis.

I forskningprosjektet EBLE (Evaluering av boliger med lavt energibehov) har SINTEF Byggforsk evaluert boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå og sammenlignet dem med boliger bygget etter gjeldende forskrift (TEK 10)

Hun påpeker at det er veldig mange måter å regne på, og teknikken er stadig i endring med stadig nye innovasjoner og kostnadsreduksjoner. Prisen på solceller har for eksempel sunket drastisk.

– Dette er vanskelig å ta høyde for i et prosjekt, det er mange faktorer man ikke kan vite. Så det vi skal se på i dag er et øyeblikksbilde, understreker Hauge.

Kostnadsberegninger

Sivilingeniør i Sintef Byggforsk, Kristian S. Skeie, har deltatt i EBLE-prosjektet og sett på kostnadene ved å bygge energieffektivt.

I prosjektet har de gjort kostnadsberegninger for ulike byggemetoder: TEK før (TEK10-FR) og etter revisjonen (TEK10-R16), samt passivhus bygget i to ulike regioner (vestlandet og østlandet). For TEK 10-FR og TEK10-R16 er det regnet på en sammensetting av løsninger som oppfyller kravene til energieffektivitet i tiltaksmetoden og en med rammekravsmetoden.

For hvert alternativ har de beregnet kostnader for de ulike delene av bygget: bygningskropp, tekniske installasjoner, ventilasjon- og oppvarmingsløsninger.

– Med alt som har skjedd i forhold til revisjonen av TEK har det vært spennende å se på merkostnader for økt energiambisjonsnivå, sier Skeie, og legger til at beregning av kostnader kan være utfordrende ettersom det er store variasjoner og mange faktorer inne i kostnadsbildet.

En rekke faktorer er med på å bestemme merkostnadene for å bygge passivhus: hvor i landet ligger huset, produsentpriser, produksjonsopplegg osv.

– Vi ser at for bygging av småhus etter passivhusstandarden er det særlig veggoppbyggingen og merkostnaden knyttet til tykkere vegger som er sentral. Våre beregninger viser høyere merkostnader enn andre studier vi har sammenlignet med, men så utgjør også ytterveggen en stor del av ytterflatene når man bygger små arealeffektive eneboliger som de vi har sett på, sier Skeie.

Konklusjon

Etter å ha sett på kostnadene ved de forskjellige byggemetodene har de funnet at rammekravmetoden vil være den foretrukne om man skal oppnå det reviderte forskriftsnivået mest mulig kostnadseffektivt.

Hvis man gjør energiberegninger ifølge rammekravmetoden (versus tiltakslista) står du friere til å velge hvilke ytelser du vil oppnå på bygningsdelene. Rammekravet gir også litt høyere energibruk enn hvis man benytter tiltaksmodellen. Tiltaksmodellen gir deg en oppskrift på hvordan du skal bygge for å oppnå energikravene.

– Det innebærer også at du har mindre muligheter til å omfordele mellom energitiltak i bygget. Det kan medføre litt høyere totalkostnad for energitiltakene i bygget, forklarer Skeie.

– Vi ser at revisjonen av TEK kan få en kostnadsmessig gunstig effekt for passivhus siden markedet blir vant til å levere hus med bedre tetthet og tre-lags vinduer. Men vi må bruke energiberegninger for å sette sammen en mest mulig kostnadseffektiv pakke. Videreutvikling av vegg med god isolasjonsevne uten økt tykkelse og økt kostnad er fortsatt viktig for å oppnå nesten null energihus i 2020, sier Skeie.

Rapporten fra forskningsprosjektet EBLE kommer ut nå i mai. Du kan last ned presentasjonen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse