loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
HVEM MENER HVA: Zero og Framtiden i våre henders velgerguide har som mål å hjelpe deg til å stemme klimavennlig ved årets stortingsvalg.
HVEM MENER HVA: Zero og Framtiden i våre henders velgerguide har som mål å hjelpe deg til å stemme klimavennlig ved årets stortingsvalg.

Guide for klimavennlige velgere

/ 2017-06-07 09:35:27

Skal du stemme klimavennlig ved årets stortingsvalg? Zero og Framtiden i våre hender lanserer velgerguiden #100prosent fornybar.

Vil du vite mer om hvilke stortingskandidater og partier som har den mest ambisiøse klimapolitikken?

Zero og Framtiden i våre hender lanserer i dag #100prosent fornybar.

På nettsiden kan du sjekke hva kandidatene svarer, og hvem du bør stemme på for å få den mest klimavennlige politikken de neste fire årene.

Du kan også gå inn og gi «din» førstekandidat ris eller ros, oppfordre ham eller henne til å svare, eller løfte ambisjonsnivået for klimapolitikken som må til for å få din stemme.

Fra ord til handling

Norske politikere er flinke til å sette ambisiøse klimamål og legge langsiktige planer for å få klimagassutslippene ned. Å faktisk vedta politikk som kutter utslippene og gjør at vi når målene, er de ikke like flinke til, skriver organisasjonene i en pressemelding.

For å begrense klimaendringene og holde temperaturendringene godt under 2 grader, må verden fase ut all bruk av fossil energi. Da trenger vi politikere som tør å gjennomføre tiltak som faktisk virker. Vi har derfor utformet ti krav (se faktaboks nederst på siden) som vi mener må på plass allerede i neste stortingsperiode for å gjøre Norge #100prosent fornybart innen 2040.

Bredt initiativ

Med støtte fra alle ungdomspartiene med unntak av Unge Høyre og FPU, og fra organisasjonene Changemaker, Spire og Natur & Ungdom utfordres førstekandidatene i de ni største partiene i alle 19 fylker til å forplikte seg til å jobbe for disse vedtakene hvis de får plass på Stortinget i den kommende stortingsperioden.

De ti kravene er alle vesentlige for å få til en full utfasing av fossil energi og produksjon i Norge, og er konkret rettet inn mot kommende stortingsperiode.

Halvparten av kravene handler om transportsektoren, hvor potensialet for kutt i CO2-utslipp er stort. Kravene handler om å gjøre henholdsvis kollektivtrafikken (buss og tog), maritim transport med båter og skip, tungtransport, personbiler og flytrafikk fossilfrie så snart som mulig.

Innenfor de andre kravene finnes det også fornybare løsninger allerede, men for at disse skal tas i bruk raskt nok trenger vi nye og flere virkemidler. For eksempel kan utslippene fra byggeplasser reduseres med nær 500.000 tonn CO2 i året, blant annet ved å sette krav til dette i offentlige anbud.

10 krav til politikerne

 #100prosent fornybar kollektivtrafikk: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som øker kollektivandelen og sikrer at all kollektivtransport er fossilfri innen 2025.

#100prosent fornybare skip: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som gjør at alle ferger og hurtigbåter elektrifiseres, og at det utvikles utslippsfrie skip i alle kategorier innen 2030.

#100prosent fornybar tungtransport: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for støtteordninger, avgifter og krav som gjør batteri, hydrogen, biogass og bærekraftig biodrivstoff attraktivt nok til at all tungtransport er fornybar i 2030.

#100prosent fornybare fly: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for virkemidler som bidrar til innfasing av fornybare løsninger i luftfarten og redusert flytrafikk.

#100prosent fornybare anleggsplasser: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for krav om at alle anleggsplasser skal være fossilfri innen  2025, og være utslippsfrie der det er mulig.

#100prosent fornybare biler: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for avgiftsendringer som hvert år gjør utslippsfrie biler mer konkurransedyktige, og lovfeste at alle nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025.

#100prosent fornybar industri: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for tiltak som sørger for at det gjennomføres prosjekter med lav- og nullutslippsløsninger innen alle industrigrener, i løpet av stortingsperioden.

#100prosent fornybar plast: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for avgift på fossil plast som gjør at plast laget av bærekraftig bioråstoff og resirkulert plast blir lønnsomt, og tiltak for å doble gjenvinningsgraden av plast innen 2025.

#100prosent fornybart oljefond: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme for at alle oljefondets energiinvesteringer skal være i selskaper med betydelig overvekt av fornybar energi innen 2025.

#100prosent fornybar energieksport: Jeg vil i kommende stortingsperiode stemme mot utdeling av nye letelisenser for olje og gass på norsk sokkel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee