loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
INGEN MILJØHELT: Finansminister Siv Jensen (Frp) la i dag fram forslaget til statsbudsjett for 2018. (Foto: Rune Kongsro)
INGEN MILJØHELT: Finansminister Siv Jensen (Frp) la i dag fram forslaget til statsbudsjett for 2018. (Foto: Rune Kongsro)

Ingen miljøjubel for statsbudsjettet

/ 2017-10-12 13:37:11

Både Naturvernforbundet og Miljøstiftelsen Zero reagerer kraftig på statsbudsjettets klimaprofil.

Stortinget har vedtatt et mål om at vi skal spare 10 TWh i norske bygg innen 2030 fra dagens nivå på ca. 80 TWh. Naturvernforbundet har lenge ventet på regjeringens plan for å nå dette målet.

– Skremmende dårlig

– Det regjeringen kommer med i dette statsbudsjettet er skremmende dårlig. Regjeringen har ingen nye grep for å redusere energibruken i de tusen hjem, sier Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har sammen med flere jobbet for økt innsats for å spare energi, og var positive da Stortinget endelig satte et mål for redusert energibruk i forbindelse med behandlingen av energimeldingen.

Olje- og energidepartementet mener dagens virkemidler er tilstrekkelig for å nå målet Stortinget har vedtatt, men dette er høyst usikkert. I år avsluttes også Lavenergiprogrammet som har vært et viktig tiltak for redusert energibruk.

– Det trengs en opptrapping av innsatsen slik at eksisterende bygg blir mer energieffektive. Energiavgiftene bør økes og mye mer penger må gå tilbake til de som vil gjennomføre tiltak som reduserer energibruken, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Kutter i karbonfangst

– Klimaprofilen i budsjettet må styrkes. Forhandlingene må reversere usikkerheten som er skapt om elbilfordelene, trygge fortsatt satsning på fullskala karbonfangst og lagring og gi en mer offensiv satsing på utvikling av klimateknologi som gir grønn konkurransekraft, inkludert Enova. Et fortsatt borgerlig samarbeid er avhengig av en mer offensiv klimapolitikk enn det regjeringen her har lagt frem, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero.

Han mener Norge ligger langt fremme både i både transportsektoren og industrien.

– Derfor bør Enova og Miljøteknologiordningen styrkes kraftig gjennom forhandlingene, sier Marius Holm.

I 2016 ble det bevilget 2 milliarder kroner til CO2-håndtering. I budsjettfremlegget vises det til at reelt forbruk var 1,3 milliarder kroner. For 2018 er forslaget 509 millioner kroner.

LES MER: Regjeringens samleside for statsbudsjettet

Regjeringen: 1,3 milliarder mer

Regjeringen selv mener forslaget til statsbudsjett gir 1,3 milliarder mer til klima og miljø.

–Vi skal nå klimamålene for 2030 og vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. For å lykkes må vi utvikle ny og grønn konkurransekraft for norsk næringsliv og industri. Vi vil skape nye arbeidsplasser gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen vil gjøre finansiering av Enovas virksomhet mer målrettet og forutsigbar. Fra og med 2018 legges det derfor opp til at avkastningen fra Klima- og energifondet erstattes med ordinære bevilgninger som er frikoblet fra rentenivået. Samlet bevilgning til Enova blir da om lag 2,7 milliarder kroner i 2018.

Regjeringen arbeider med å opprette et nytt investeringsselskap som skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer i ny teknologi. Det foreslås at selskapet får en investeringsramme på 400 millioner kroner fra og med 2018. Bevilgningene vil bli foreslått trappet ytterligere opp i lys av selskapets virksomhet og investeringsmuligheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse