loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
- Vi må få opp farta og vi håper at så mange som mulig bruker våren og sommeren til å grave opp tanken og installere et fornybart alternativ før kulda setter inn igjen, sier prosjektleder i Oljefri Bygg 2020 i Klima- og energiprogrammet, Guri Tajet. Varmepumper er et fornybart alternativ som gir store energieffektiviseringsgevinster. (Arkivfoto)

En gylden mulighet for bransjen

Synnøve Prytz Berset / 2016-06-20 11:58:07

På landsbasis driftes mer enn 150.000 yrkesbygg og boliger fremdeles med fossilt brensel. – Bruk mulighetene til å vise frem de energieffektive løsningene deres, oppfordrer Guri Tajet i Klima- og energiprogrammet.

Omfanget av oljefyrer i Norge er fremdeles stort: I yrkesbygg og boligblokker er tallet på oljefyringsanlegg rundt 20.000. Når det gjelder boliger fyres 60.000 til 80.000 med oljekjel og 75.000 med parafinkamin.

I Oslo er det ifølge Oslo kommune ca. 7500 oljeanlegg i drift.

– Vi jobber med å komme i kontakt med eiere av oljeanlegg, enten via brev, infomøter eller på annen måte, sier prosjektleder i Oljefri Bygg 2020 i Klima- og energiprogrammet, Guri Tajet. De jobber med å formidle informasjon om det varslede forbudet, støtteordningene og hvilke løsninger man kan skifte til.

Sitter på gjerdet

På spørsmål om hva som må til for å rekke å fase ut fossil oljefyring før det varslede forbudet i 2020, svarer hun følgende:

– Det er en rekke ting. Først og fremst må forbudet som har blitt varslet i lang, lang tid på plass. En del har hørt om forbudet og har reagert, men mange sitter på gjerdet og ser an, sier Tajet.

En annen ting som må på plass er at forbudet må inkludere spisslast (unntatt beredsskapslast) og gass.

– Den første konsekvensutredningen av et forbud forutsatte at forbudet skulle gjelde fying med olje og parafin i boliger, mens det i øvrige bygg skulle være lov å bruke olje som spisslast, altså at man kan fyre med olje på kalde dager. Nå utredes også at forbudet gjelder spisslast, sier hun.

Støtteordninger

Et annet viktig tiltak er at de tilgjengelige støtteordningene gjøres godt kjent i befolkningen.

Oslo kommunes Klima- og energifond gir støtte til overgang til fjernvarme og varmepumpeløsninger (vann til luft og vann til vann).

– I tillegg har vi støtteordningene fra Enova. Når det gjelder små bygg (fra en til fire boenheter) må man søke om støtte hos Enova, som er en nasjonal støtteordning, forklarer Tajet, og påpeker viktigheten av å informere om hvilke løsninger som finnes. Noen er støtteberettiget og noen ikke.

– Overgang til elkjel og biofyringsolje fyr du ikke støtte til – verken hos Enova eller Klima- og energifondet, sier Tajet.

– Vi må få opp farta

Som Magnus Vegheim i Hitech Energy og Silje Østerby i Oljefri.no mener Tajek at utfasingstakten må opp.

– Vi må få opp farta og vi håper at så mange som mulig bruker våren og sommeren til å grave opp tanken og installere et fornybart alternativ før kulda setter inn igjen, sier hun.

Målet for Klima- og energiprogrammet er at alle skal ha hørt om forbudet og være ordentling informert når forbudet kommer.

– Det er viktig at de går i gang nå. Vår støtteordning vil kanskje ikke videreføres helt frem til forbudet trer i kraft. Det gir enda en god grunn til å handle nå, understreker Tajet.

Mellomløsninger

Gjennom Enovatilskuddet har boligeiere mulighet til å få tilbake penger for fjerningen av oljefyren når den erstattes av et fornybart alternativ. Enovas støtteordninger er under jevnlig revidering.

– For både lommeboka og klimaet er det fornuftig å skifte. Det er ingen grunn til å vente, sier markedssjef bolig i Enova, Anna Barnwell, og legger til:

– Fornybare løsninger som erstatter oljefyring finnes og er gode, energieffektive og bra for klima. Og på sikt vil du spare mye på energiutgiftene dine.

Tajet i Klima- og energiprogrammet er bekymret for at mange venter til siste slutt med å fase ut fossil olje. Det kan bli vanskelig for leverandører å dekke etterspørselen hvis flere tusen skal bytte til fornybar energi samtidig.

– Inntrykket etter å ha snakket med en del eiere av oljeanlegg er at en del vil velge en type mellomløsninger der de skrur av oljekjelen og på elektrokjelen og kanskje velger å ta en støtte investering senere. Noen vil gå over på bioolje. Da må man bare gjøre mindre justeringer på det gamle oljeanlegget sitt, sier Tajet.

Velg det beste alternativet

Hun understreker videre at de jobber for at flest mulig skal bruke støtteordningene for å gå over til for eksempel fjernvarme eller varmepumper, som også gir store energieffektiviseringsgevinster.

– Når de først bytter håper vi at de velger gode løsninger. Går veldig mange over på elektrokjeler kan det bli en utfordring for strømnettet og det er ikke veldig energieffektivt, sier Tajet, som syntes det er viktig at bransjen viser seg frem og bruker det vinduet som er nå, hvor det vil være nødvendig å erstatte mye fossil energi med annen energi.

– Det er en gylden mulighet til å vise hvilke løsninger de har.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse