loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. (Foto: Per Urdah Solel AS)

Fritak for plusskunder

/ 2016-05-02 10:14:07

NVE har vedtatt at strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de bruker får fritak fra innmatingstariffens faste ledd.

Fortsatt er det relativt få norske strømkunder som produserer strøm selv, men NVE ser en økende trend.

– Forenklingen av regelverket som vi nå har foretatt, vil sammen med de nye smarte målerne legge til rette for at alle kan selge og levere overskuddsstrøm til nettet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Smart strømmåler

En plusskunde kan maksimalt levere 100 kW overskuddskraft. 100 kW tilsvarer om lag 650 m2 solcellepanel. Ifølge de nye reglene pålegges alle nettselskap å inngå avtale med strømkunder som ønsker å bli plusskunde.

– Hvis du ønsker å bli plusskunde, må du melde fra til nettselskap ditt som kan fortelle hvilke tekniske krav som gjelder for plusskunder i deres nett. Dersom du ikke allerede har en smart strømmåler, må du få det før du kan selge overskuddskraft. Du må også velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt, forklarer Flataker.

Alle som ønsker det, kan allerede nå produsere strøm og selge overskuddskraften til en kraftleverandør. Det er viktig å ha dialog med nettselskapet før det installeres utstyr for produksjon av strøm.

Boligselskap som plusskunder

Endringen som trer i kraft 1. januar 2017, fritar plusskunden fra innmatingstariffens faste ledd. Plusskundene «betaler» da kun energileddet i innmatingstariffen. Energileddet varierer typisk fra – 5 øre/kWh til + 5 øre/kWh, avhengig av om kraftproduksjonen øker eller reduserer nettapet.

Også boligselskapene kan bli plusskunder. I samråd med Statnett har NVE laget en løsning som gjør at boligselskapets produksjon kan bli fellesavregnet og fordelt på alle strømkundene i boligselskapet.

Løsningen skal implementeres i det nye nasjonale systemet for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet (Elhub), som etter planen skal settes i drift 20. februar 2017. Denne løsningen sikrer at sluttbrukere i boligselskaper blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får alle fordelene av å være plusskunder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee