loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Færre solanlegg vil bli realisert

Jan Erik Røine / 2015-08-18 11:50:36

Norsk solenergiforening ser klare ulemper ved høringsforslaget til NVE om plusskunder og elsertifikater.

NVE sendte 6. juni ut et forslag til en mindre justering av plusskundeordningen. I høringsforslaget foreslås det to mindre endringer for å gjøre det klart at fordelene ved å være plusskunde forutsetter at plusskunden kun måles og avregnes i felles målepunkt for innmating og uttak.

«Dersom en plusskunde skulle ønske å måle produksjonen separat, skal denne målingen benyttes i avregningen, og plusskunden skal betale andre tariffledd for innmating som ordinære innmatingskunder,» skriver NVE om forslaget.

Her kan du lese mer om forslaget: (www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/Siste-nytt-om-elsertifikater/Informasjon-om-mikroprodusenter-og-elsertifikater).

Kan gi gode miljøprosjekter

– Forslaget fra NVE innebærer at plusskunder som måler energiproduksjonen med en egen måler, ikke lenger har rett til å benytte egenprodusert energi. En egen måler er nødvendig for å kvalifisere for elsertifikater, sier Åse Lekang Sørensen, generalsekretær i Norsk solenergiforening.

– I Norge er elsertifikater den eneste støtteordningen for solcelleanlegg i større skala, og har potensial til å utløse gode miljøprosjekter i næringsbygg, tilføyer hun.

– Forslaget fra NVE setter en stopp for å benytte elsertifikater for solenergianlegg, da det er svært lite økonomisk gunstig i Norge å selge all strøm til nettet og deretter kjøpe strømmen tilbake. Dette vil være en stor ulempe for næringsaktører som planlegger større solcelleanlegg i Norge, da det i praksis betyr at de må avstå fra elsertifikater. Færre større solcelleanlegg vil bli realisert, utdyper Sørensen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse