loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Enova-konferasen
TEKNOLOGISTØTTE: Olje- og energiminister Terje Søviknes og Enova-sjef Nils Kristian Nakstad presenterte tre nye støtteprogram for teknologi da Enova-konferansen åpent i Trondheim tirsdag morgen. (Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien, Enova)

Enova utvider teknologistøtten

/ 2017-01-31 13:23:42

Tre nye støttetilbud fra Enova skal hjelpe flere klimateknologier fra utviklingsstadiet og ut i det kommersielle markedet.

På Enovakonferansen i dag lanserte Enova sin nye satsing i klimakampen.

– Vi har ennå ikke alle løsningene verden trenger for å oppnå de nødvendige utslippskuttene. Det er behov for en enda sterkere satsing for å hjelpe fram mer norsk teknologi som kan ta Norge og verden til lavutslippssamfunnet. Derfor utvider vi nå med flere virkemidler, sa administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova da han la fram det nye støttetilbudet under Enovakonferansen i Trondheim.

– Dere er mulighetene

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) åpnet konferansen:

– Jeg håper at mange av dere har planer om å realisere mange, store, gode og fremtidsrettede prosjekter over hele landet. Prosjekter som vi i morgen ikke klarer å forestille hvordan vi klarte oss uten. Det er dere som representerer mulighetene!

Han snakket også om konferansen tema: Den nye økonomien.

– En vilje til å utvikle fremtidsrettet energi- og klimateknologi som kan gi oss muligheter til å videreføre en høy levestandard og god konkurranseevne. Særlig vil det bli en utfordring å fremskaffe energi på riktig sted og tid.
Vil vår økonomi og velferdssamfunn blir styrket eller svekket av disse endringene? Det avgjøres av hvordan vi håndterer dem og rammene vi legger i politikken. Klimautfordringene er alvor. Det er også klimapolitikken, sier Søviknes og
viser til regjeringens mål om 40 prosent utslippskutt innen 2030.

Nye teknologier ut i verden

Enova har så langt støttet teknologiprosjekter kun i sluttfasen – når den nye teknologien skal kommersialiseres, altså tas i bruk i full skala.

– Veien for en ny teknologi er lang og kronglete, og nå kan Enova hjelpe prosjektene enda tidligere i utviklingsløpet. Vi har forventninger til at dette vil blåse liv i flere prosjekter og bringe flere nye teknologier ut i verden, særlig i industrien og i transportsektoren, sa Nakstad.

Støtter større deler av utviklingsløpet

Enova kan nå bidra til å støtte industriprosjekter på pilotstadiet.

– Før man investerer tungt i ny teknologi, vil man gjerne redusere risikoen for at teknologien ikke fungerer. Men pilotprosjekter er kostbare, og man har et langt løp foran seg før man tjener penger på teknologien. Industrien har et behov for gode støttemuligheter i denne fasen, sa Nakstad.

Enova dekker inntil 25 prosent av de totale kostnadene med å bygge pilotanlegg for å teste energi- og klimateknologi. I prosjekter med utstrakt forskningssamarbeid med små eller mellomstore bedrifter, kan støttesatsen økes til inntil 40 prosent.

– Dette gjør vi fordi vi ønsker å stimulere også leverandørindustrien til innovasjon. Slik kan vi bidra til å bygge en sterkere industri som blir en enda større kraft i det grønne skiftet, sa Nakstad.

Tilbyr lån

I tillegg til investeringsstøtten, utvider Enova repertoaret med risikoavlastende lån. Enova tilbyr nå lån på inntil 60 prosent av kostnadene til demonstrasjonsprosjekter hvor ny energi- og klimateknologi skal testes under reelle driftsbetingelser. Fordi bedriftene løper en stor økonomisk risiko hvis demonstrasjonen feiler, er slike prosjekter ofte vanskelig å få finansiert.

– Vi ønsker å bidra til at flere våger å sette sine gode ideer ut i livet, slik at flere energi- og klimateknologier kan utvikle seg til å bli kommersielt levedyktige. Hvis demonstrasjonen feiler, kan vi ettergi hele eller deler av lånet. Satt på spissen er det altså snakk om et lån du bare må betale tilbake hvis du lykkes, og da sitter du på en fungerende teknologi med gode markedsutsikter, sa Enova-sjefen.

Styrker krav til innovasjon

Enova viderefører dagens tilbud om investeringsstøtte til kommersialisering av ny energi- og klimateknologi, men øker maksstøtten fra 40 til 50 prosent av merkostnadene.

– Framover vil vi legge enda mer vekt på graden av innovasjon i prosjektet. Dette skal virkelig være foregangsprosjekter som kan bidra til en livskraftig forandring i retning av lavutslippssamfunnet. Her søker vi prosjekter som er vesentlig bedre på energi og klima enn eksisterende løsninger i markedet, sa Nakstad.

De nye støttetilbudene er gjort mulig av at Eftas overvåkingsorgan ESA rett før jul godkjente Enovas støtteordninger for utvikling av ny energi- og klimateknologi.

Tilbudet følger også opp den nye avtalen med Olje- og energidepartementet, hvor reduserte klimagassutslipp og økt innovasjon står sentralt.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse
annonse
annonse