loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
UFORSTÅELIG: Yrkesbyggeierne gir blaffen, og folk flest forstår ikke ordningen. Tor Brekke i Enova og Monica Havskjold i NVE etterlater liten tvil om at dagens energimerkeordning kan og bør bli bedre.
UFORSTÅELIG: Yrkesbyggeierne gir blaffen, og folk flest forstår ikke ordningen. Tor Brekke i Enova og Monica Havskjold i NVE etterlater liten tvil om at dagens energimerkeordning kan og bør bli bedre.

Full splid om energimerking

Georg Mathisen / 2017-11-20 08:20:44

Folk flest misforstår energimerkingen totalt. Alle slakter dagens ordning, men meningene om fremtidens merking spriker i alle retninger.

Boligene energimerkes, mens eierne av yrkesbygg stort sett gir blaffen. Samtidig forstår de færreste hvordan merkingen fungerer. Tor Brekke i Enova tegnet et heller trist bilde av dagens energimerkeordning da hele Organisasjons-Norge samlet seg fredag for å si sin mening om fremtiden.

I mars i år varslet Enova at ordningen skal endres. Nå går debatten altså for fullt om hva endringene skal være.

Forstår ikke

– Cirka 100.000 boliger blir energimerket hvert år. Det er samme antall som blir lagt ut for salg på Finn. Det vil i praksis si at alle boliger som selges, energimerkes. Så er det cirka 140.000 yrkesbygg i Norge og 2000 i året som merkes, forteller Enovas seniorrådgiver Tor Brekke.

Verre er det at folk ikke forstår merkingen.

– Den norske merkingen er ikke som i andre land, og den er heller ikke som på andre produkter, som for eksempel vaskemaskiner, konstaterer Brekke.

– Hvis vi spør boligeiere hva som bruker mest energi av en bolig med grønn E og en med rød D, svarer 65 prosent at rød D bruker mer. Det er feil, sier han.

Ikke interesserte

For yrkesbygg er eiere og leietagere flest ikke spesielt interesserte i energimerking.

– Så er det et premiumsegment. Noen, ofte offentlige utbyggere eller leietagere, stiller krav og har høye ambisjoner. Da får energikarakter større oppmerksomhet enn oppvarmingskarakter. Vi ser ikke at dette påvirker pris, men vi ser at det påvirker tilgangen til markedet, forteller Tor Brekke.

Store avvik

NVE fører tilsyn med energimerkingen. Seksjonssjef Monica Havskjold forteller om store avvik:

– Erfaringen fra tilsyn med 40 yrkesbygg viser at det er behov for mer tilsyn. 22 av de 40 hadde så store avvik at de fikk pålegg om å gjøre rettelser, forteller hun.

Nå skal tilsynsaktiviteten til NVE flyttes til Trondheim. Innen 2019 skal fem ansatte der arbeide med tilsyn med energimerkingen av bygg og produkter, økodesign og energivurdering av tekniske anlegg.

Hva skal måles?

Nå ser Olje- og energidepartementet på hvordan ordningen kan forbedres. Derfor har flere titalls bedrifter og organisasjoner vært samlet for å si sitt. Nærmere 25 av dem kom med innspill. Spesielt det som på departementalt språk omtales som «systemgrensen», splitter fagfolkene. Det vil altså si hva det egentlig er som skal måles for å avgjøre hvilken energikarakter et bygg skal få.

I dag er det levert energi som avgjør. Departementet konstaterer at det premierer energieffektivitet og individuelle oppvarmingsløsninger som varmepumper og solenergi fremfor bioenergi og kollektive energiløsninger som fjernvarme.

– Dette har bidratt til at gode oppvarmingsløsninger har blitt valgt bort, fastslår departementet.

Alternativet er å se på netto energibehov. Den løsningen tar ikke hensyn til hvor godt systemet faktisk virker eller hvor mye energi som tapes underveis.

Lynende uenige 

Det er Olje- og energidepartementet som oppsummerer dilemmaet på den måten. Organisasjonene er lynende uenige om hva som er riktig.

– Energimerket bør samkjøres med tek-krav, det vil si netto, sier teknisk sjef Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening.

– Levert energi er det som gir mest relevant markedsinformasjon. Svært få har et forhold til begrepet «netto beregnet energibehov», kvitterer næringspolitikk-direktør Tore Strandskog i Nelfo.

De får støtte fra hver sine hold:

– Netto er «heat pump killer», ifølge Rolf Ivar Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening, Novap.

– Levert energi ligger tettere opp til reelt energiforbruk og fanger opp tiltak knyttet til energieffektivisering og energiforsyning, istemmer Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

– Levert energi er et robust grensesnitt. Netto energi er ikke et nyttig grensesnitt, mener Søren Gedsø i Rådgivende Ingeniørers Forening.

– Netto energi stimulerer til robuste bygg. Det sikrer energieffektive bygg til enhver tid, ifølge næringspolitisk Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

– Netto energibehov som systemgrense, det fokuserer på at byggeier velger de beste løsningene både miljømessig, teknisk og økonomisk, mener Per Arne Karlsen i Nobio.

– Nettogrensesnittet likestiller fornybare løsninger, uttaler Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Automatisk A?

Uenigheten er også stor om hvor ambisjonsnivået bør legges. Olje- og energidepartementet vil vurdere om alle bygg som ligger på nivå med dagens standard i siste tek, bør få karakteren A. Utbyggerne må ha noe mer å strebe etter enn bare den standarden som gjelder til enhver tid, ifølge motstanderne. Det er eksisterende bygg som er problemet, derfor kan gjeldende tek få A, mens eksisterende bygg får noe å strekke seg etter, mener tilhengerne.

Spliden betyr at det ligger an til det som ingen egentlig ønsker seg: En politisk løsning.

– Alt er åpent, sier politisk rådgiver Christian Haugen i Olje- og energidepartementet.

 

HVA ER A? Skal dagens tek gi en automatisk A? Er det forvirrende med både bokstaver som energikarakter og farger som oppvarmingskarakter? Hva er det som egentlig skal måles? Spørsmålene er mange, og alt er åpent. Internasjonalt ser ordningene annerledes ut.

Dette er spørsmålene

Her er noen av spørsmålene som Olje- og energidepartementet stiller om den nye energimerkeordningen:

 • Departementet ønsker å vurdere om alle bygg med energistandard på linje med dagens krav i byggteknisk forskrift, bør få karakteren A. Da kan karakterskalaen for øvrig utnyttes til å sortere mellom eksisterende bygg. (…) Departementet ber også om synspunkter på om det kan redusere problemet med at lokale oppvarmingsløsninger blir valgt, særlig i nybygg, på bekostning av gode kollektive løsninger som f.eks. fjernvarme, på grunn av energimerket.
 • Departementet ønsker synspunkter på om energimerket vil gi bedre informasjon til markedet dersom merket bare inneholder en energikarakter. Fargen på merket kan i så tilfelle reflektere bokstavkarakteren, på samme måte som for energimerking av produkter.
 • Departementet ønsker innspill og synspunkter som grunnlag for å vurdere om det skal åpnes for å energimerke flerbolighus samlet.
 • Etterlevelse av merkeplikten i yrkesbygg er lav. Økt tilsyn på yrkesbygg kan øke etterlevelsen. Departementet ønsker synspunkter på om andre eventuelle justeringer i innretningen av ordningen vil kunne bidra til større etterlevelse.
 • Og dessuten: Er det behov for å endre kompetansekravene som stilles til eksperter i energimerkeforskriften for bygninger? Hvordan kan automatisk datafangst og analyse bidra til å videreutvikle energimerkeordningen? Hvordan kan takstmenn og meglere bidra?

3 svar til “Full splid om energimerking”

 1. Rolf Ulseth sier:

  Det blir selvsagt ikke ro omkring energimerkeordningen før man etterlever Direktivets pålegg.

  • Arnkell sier:

   Noe som ville da medføre et grensesnitt på primær energy, målt i kWh/m2. Det er her en evt. politisk vektning kan komme inn, ikke ved å velge et grensesnitt for beregningen som nytter ingen annen en fjernvarme bransjen.

 2. Det er utrolig at her det i 2017 vurderes å gå til netto som grense for energimerke. Synes min kollega Søren sier det utrolig bra:
  – Levert energi er et robust grensesnitt. Netto energi er ikke et nyttig grensesnitt.

  Har vanskelig å forstå at noen seriøs fagperson kan anbefale netto som grensesnitt. Her har lobbyistene fått for mye makt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee