loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

– Heller veiledning enn forenkling

Jan Erik Røine / 2015-08-21 06:52:57

Slik Sweco ser det, bør myndighetene komme med en bedre veiledning for hvordan man kan dokumentere energiforsyningskravet – fremfor å fjerne hele kravet.

Hva er fordelen med velprosjekterte varmeanlegg som bruker en god varmepumpe? Det er ett av spørsmålene som danner bakteppet for denne artikkelen om varmepumper og varmeanlegg. Temaet er høyaktuelt i forbindelse med utformingen av nye energireglene, skriver Usman Dar, energirådgiver i Sweco.

Sweco har sett nærmere på metoden for å dokumentere energiforsyningskravet, og ved hjelp av et konkret eksempel forsøker Dar å vise at metoden sikrer bedre kvalitet på helheten i varmesystemer.

Bakgrunn for temaet

Norge satser på en vesentlig reduksjon i nasjonalt energibruk og CO2-utslipp, og har som mål å bli en karbonnøytral nasjon innen 2050. Bygningsmassen utgjør nesten 40 prosent av det totale energibruket i Norge, og derfor utgjør bygningsmassen en stor del av strategien for å nå dette målet. Dette kommer også godt overens med vurderinger av de mest kostnadseffektive miljøtiltak, hvor bygningsområde ligger høyt oppe.

Bygningsteknisk forskrift setter stadig strengere energikrav, sammen med fornybarkravet til byggets varmebehov, slik at både energibehov og karbonutslipp kan bli trinnvis redusert. Dette har ført til økt fokus på energieffektive systemer og bygningsenergiklassifisering. Dette, sammen med økende strømpris (ved direkte el-basertoppvarming), har gjort varmepumpen til et attraktivt valg i flere yrkesbyggprosjekter. Varmepumpe anses å gi gode effektfaktorer – og dermed en vesentlig reduksjon i strømbruket.

NS3031 og varmepumpe

Dagens forskrift (TEK10) henviser til standard «NS3031» når det gjelder beregning av energibehov og systemvirkningsgrad. Denne standarden definerer metoden og data for beregning av byggets energibehov og systemsvirkningsgrad for både bygning og energisystemer. Standarden definerer «standardtall» for årsvirkningsgrad for ulike systemer, og slår fast at effektfaktorer for varme- og kjølesystemer må enten dokumenteres etter EN15316, eller ved å bruke «standardtallene».

Figur 1 viser disse «standard tallene» (effektfaktorer) for luft-vann og vann-vann-varmepumper, definert av NS3031 etter tidligere (2007) og ny utgave (2014). Figuren viser at den nye utgaven skiller effektfaktorer basert på høy, middels- og lavtemperaturanlegg. Ifølge standarden vil dette ta hensyn til den valgte løsningen, og gjøre det mulig å belønne et lavtemperaturanlegg.

Effektfaktoren etter EN15316

Siden varmpepumper kommer i flere varianter, blir effektfaktor avhengig av kilde, kuldemedium, kompressortype, anleggstemperatur, varmebehovsfordeling, bygningstype og ikke minst prosjektering. Dermed er det ikke gitt at alle varmepumpene gjør det like bra og leverer samme effektfaktorer og dekningsgrad av bygningens varmebehov.

I praksis er det sjelden noen vurderer effektfaktoren etter EN15316, og bransjen forsetter å bruke standardtallene som fritt kan legges til grunn, basert kun på type kilde og anleggstemperatur. Denne artikkelen viser hvilken betydning dette kan ha for vurdering av aktuelle løsninger.

Varmepumpe-vurdering

Erfaring viser at det er mulig å oppnå vesentlig bedre varmefaktorer ved velprosjekterte løsninger for varmepumper. Samtidig vet man jo at det er flere tabber som reduserer varmepumpeeffektfaktorer vesentlig. Derfor har Sweco laget et beregningsark som følger EN15316, og vurderer både varmefaktor og dekningsgrad til hvert enkelt prosjekt etter aktuell løsning.

Artikkelen beskriver første beregningsmetode i henhold til EN15316, og viser deretter optimaliseringsmuligheter mellom ulike løsninger.

EN15316 er en del av den europeiske standardserien som gir metoder for å evaluere virkningsgrader til forskjellige energisystemer. EN15316-4-1 gir metoden for å evaluere varmepumpevarmefaktor og standardisere nødvendige inndata, beregningsmetode og resultater. To av de viktigste forutsetningene er at den aktuelle varmepumpen er testet etter den standard som gjelder, det vil si EN14511 og at bygningsenergibehovet er beregnet etter NS3031.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse