loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
LYSNING: Den ene av de to finalistene er Lysning, som G8+ står bak med selskapene LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult, Dr. Techn. Olav Olsen as. (Illustrasjon. Statsbygg)
LYSNING: Den ene av de to finalistene er Lysning, som G8+ står bak med selskapene LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult, Dr. Techn. Olav Olsen as. (Illustrasjon. Statsbygg)

Regjeringkvartalet: Her er vinnerne

Arne Kongsnes / 2017-06-28 16:00:17

Statsbygg har plukket ut de to finalistene i designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. COWI, Rambøll, Sweco og Norconsult deltar på vinnerbidragene.

Klokka 15.00 i dag ble de to vinnerne offentliggjort. Rangeringen av de to blir ikke offentliggjort før forhandlingene er sluttført og kontrakten tildelt, ventelig i oktober.

«Adapt» og «Lysning»

Adapt

«ADAPT»: Bak forslaget «Adapt» står Team Urbis, som består av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbeck & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen og Per Rasmussen.

Lysning

Bak forslaget står G8+, som består av  LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult, Dr. Techn. Olav Olsen as.

– Vi er utrolig stolte av å være den del av teamet som har utarbeidet forslaget. Nå venter vi i spenning på den endelig beslutningen som fattes til høsten, sier Norconsult i en pressemelding.

Da juryen utropte  vinnere i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal, ble det samtidig avslørt hvem som stod bak alle løsningsforslagene.

De sju deltakerne leverte sine konkurransebidrag anonymt. Mens juryens arbeid pågikk, visste verken juryen eller noen andre hvem som stod bak de ulike forslagene. Med da juryen hadde tatt sin beslutning, ble anonymiteten brutt.

Milepæl

– Vi er ved en stor og viktig milepæl i prosjekt nytt regjeringskvartal. Dette er den store arkitektkonkurransen, og med de to vinnerne juryens har kåret, får man en klar indikasjon på hvordan regjeringskvartalet kan bli seende ut, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Juryens rapport og rangering av vinnerne vil, av hensyn til forhandlingene, ikke bli offentliggjort før kontrakt er tildelt. Juryen har likevel kommet med en uttalelse til avgjørelsen og sier blant annet:

– Kontorbyggene langs Grubbegata og ved Einar Gerhardsens plass er i vinnerforslagene godt tilpasset omgivelsene. Byggene bidrar til et variert og tilgjengelig plass- og gaterom. Bygningsvolumene i vinnerprosjektene er nedskalert mot Møllergata og Youngstorget. Grubbegata får i vinnerprosjektene en ny og forbedret rolle i byveven.

Forhandlinger i høst

Statsbygg skal snarlig i forhandlinger med Team Urbis og G8+ om tildeling av prosjekteringskontrakt.

Til slutt står man igjen med ett forslag. Det er løsningsforslaget til den gruppen som får kontrakten som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.

Konkurransen legger til grunn den vedtatte reguleringsplanen for området og det fastsatte rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal, og prosjektets samfunnsmål er at Regjeringskvartalet skal være et effektivt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et langtidsperspektiv.

Dette er juryen som har valgt ut de to finalistene:

 • Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg (juryens leder)
 • Sjefsingeniør Anders Wethal, Statsbygg
 • Sivilarkitekt MNAL Ragnar Bovim, Statsbygg
 • Departementsråd Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet, brukerrepresentant nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Avdelingsdirektør Beate Erikstad, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, brukerrepresentant nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Sivilarkitekt MNAL Ellen Hellsten, egen praksis, Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Oslo, nominert av Norske arkitekters landsforbund
 • Sivilarkitekt MNAL  Arne Henriksen, egen praksis, Arne Henriksen Arkitekter AS, Oslo, nominert av Norske arkitekters landsforbund
 • Sivilingeniør Trygve Sagen, administrerende direktør Holte Consulting, nominert av Rådgivende ingeniørers forening
 • Landskapsarkitekt MNLA Aase Hørsdal, parksjef Kristiansand kommune, nominert av Norske landskapsarkitekters forening.

 

Lang vei til innflytting

Brutto bygningsareal er naturlig nok ikke endelig avklart, men er ventet å bli i størrelsesorden 100.000 kvm nybygg . I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende bygg.

Den foreløpige foreløpige tidsplanen ser slik ut:

 • 2017-2018 Grunnarbeider/tilrettelegging S-tomta
 • 2017-2019 Skisse- og forprosjekt
 • 2018-2020 Riving av Y-blokka og R4
 • 2020-2027 Detaljprosjektering og bygging
 • 2023-2027 Innflytting

 

Vinnere og tapere

Lenkene viser forslagene slik de er presentert på Statsbyggs hjemmesider. Nå er det også kjent hvem som står bak.

Adapt av Team URBIS: Nordic – Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario, NIKU 

Akersryggen av Niels Torp+: Niels Torp + arkitekter, HRTB Arkitekter, Code arkitektur, Grindaker landskapsarkitekter, bar bakke landskapsarkitekter, WSP Norge, Høyer Finseth, Unionconsult, AJL, Deltatek, ECT

Kiming av Team Magna: Snøhetta, LINK arkitektur, Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen

Lysning av G8+: LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult, Dr. Techn. Olav Olsen as

Rak rygg av Team DNA: Reiulf Ramstad Arkitekter, Pir II, 3RW, LALA Tøyen, Smedsvig Landskapsarkitekter, WSP Norge, Høyer Finseth, Niras og ECT, SAAHA, 70° Nord, Deltatek

Sekvenser av R25: Dyrvik Arkitekter, Narud Stokke Wiig AS, L2 Arkitekter, Østengen & Bergo AS, Landskapsfabrikken, Insenti, Høyer Finseth, Haug og Blom-Bakke AS, Unionconsult, Deltatek, Malnes og Endresen AS, Høyer Finseth

Vidsyn av Team R: Lund Hagem Arkitekter, Dronninga Landskap, Høyer Finseth, ÅF Advansia, ÅF Reinertsen, Tegn_3, Atelier Oslo, Pabas, UnionConsult, Safetec

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse