loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
ETT AV SJU: Alle arkitektforslagene er anonyme. Illustrasjonen er fra ett av dem, som bærer navnet Adapt. Publikum kan se alle forslagene utstilt i 22. juli-senteret. (Illustrasjon: Statsbygg)
ETT AV SJU: Alle arkitektforslagene er anonyme. Illustrasjonen er fra ett av dem, som bærer navnet Adapt. Publikum kan se alle forslagene utstilt i 22. juli-senteret. (Illustrasjon: Statsbygg)

Slik kan Regjeringskvartalet bli

/ 2017-05-24 09:56:41

Sju forslag kjemper om å vinne Statsbyggs plan- og designkonkurranse for nytt regjeringskvartal.

Sju prosjekteringsgrupper har siden februar i år arbeidet med å utvikle løsninger som ivaretar de mål, føringer og krav som er fastsatt i konkurranseprogrammet.

Nå har de levert sine løsningsforslag anonymt. Mens juryens arbeid pågår, vet verken juryen eller noen andre hvem som står bak de ulike forslagene.

– Dette er den store plan- og designkonkurransen, eller arkitektkonkurranse som det gjerne kalles. Vi er ved en av prosjektets viktigste milepæler. Det er med spenning og interesse vi har mottatt forslagene, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Lang vei til innflytting

Brutto bygningsareal er naturlig nok ikke endelig avklart, men er ventet å bli i størrelsesorden 100.000 kvm nybygg . I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende bygg.

Den foreløpige foreløpige tidsplanen ser slik ut:

 • 2017-2018 Grunnarbeider/tilrettelegging S-tomta
 • 2017-2019 Skisse- og forprosjekt
 • 2018-2020 Riving av Y-blokka og R4
 • 2020-2027 Detaljprosjektering og bygging
 • 2023-2027 Innflytting

 

Forhandlinger til høsten

Høsten 2017 vil Statsbygg gå i forhandlinger med de to vinnerne av arkitektkonkurransen om tildeling av prosjekteringskontrakten. Til slutt står man igjen med ett forslag. Det er løsningsforslaget til den gruppen som får kontrakten som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.

Konkurransen legger til grunn den vedtatte reguleringsplanen for området og det fastsatte rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal, og prosjektets samfunnsmål er at Regjeringskvartalet skal være et effektivt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et langtidsperspektiv.

Dette er forslagene

Lenkene viser forslagene slik de er presentert på Statsbyggs hjemmesider.

Adapt

Akersryggen 

Kiming

Lysning

Rak rygg

Sekvenser

Vidsyn

Juryen velger ut to 

Fra venstre: Beate Erikstad, Anders Wethal, Trygve Sagen, Petter Skarheim, Synnøve Lyssand Sandberg, Ellen Hellsten, Arne Henriksen, Aase Hørsdal, Ragnar Bovim Foto: Trond Isaksen/StatsbyggJURYEN: Fra venstre: Beate Erikstad, Anders Wethal, Trygve Sagen, Petter Skarheim, Synnøve Lyssand Sandberg, Ellen Hellsten, Arne Henriksen, Aase Hørsdal, Ragnar Bovim. (Foto: Trond Isaksen/Statsbygg)

En jury vil vurdere de innkomne forslagene og velge ut de to beste. Juryen består av:

 • Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg (juryens leder)
 • Sjefsingeniør Anders Wethal, Statsbygg
 • Sivilarkitekt MNAL Ragnar Bovim, Statsbygg
 • Departementsråd Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet, brukerrepresentant nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Avdelingsdirektør Beate Erikstad, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, brukerrepresentant nominert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Sivilarkitekt MNAL Ellen Hellsten, egen praksis, Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Oslo, nominert av Norske arkitekters landsforbund
 • Sivilarkitekt MNAL  Arne Henriksen, egen praksis, Arne Henriksen Arkitekter AS, Oslo, nominert av Norske arkitekters landsforbund
 • Sivilingeniør Trygve Sagen, administrerende direktør Holte Consulting, nominert av Rådgivende ingeniørers forening
 • Landskapsarkitekt MNLA Aase Hørsdal, parksjef Kristiansand kommune, nominert av Norske landskapsarkitekters forening.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee