loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
GIGANTPROSJEKT: Nye Drammen sykehus skal koste over 8 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2024/25. (Illustrasjon: Prosjektgruppen Cura)
GIGANTPROSJEKT: Nye Drammen sykehus skal koste over 8 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2024/25. (Illustrasjon: Prosjektgruppen Cura)

Storkontrakter til nye Drammen sykehus

Arne Kongsnes / 2017-12-15 07:51:03

Nytt sykehus i Drammen:  Erichsen & Horgen blir rådgiver for VVS, VA og energi. Cowi skal prosjektere elektro og IKT.

Det nye sykehuset i Drammen blir på 110.000 kvadratmeter og vil koste 8,2 milliarder kroner.I tillegg kommer kostnader til stråleterapi og IKT.

Det nye sykehuset skal bygges på Brakerøya, øst for Drammen sentrum. Planlagt byggefase er 2019-2024/25 og etter planen skal det nye sykehuset gradivis tas i bruk etter hvert som deler ferdigstilles.

Sju fagkontrakter

Helse Sør-Øst RHF har signert kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på sju fagvisekontrakter:

–Det har vært veldig god respons på konkurransen, og vi har i dag kontrahert meget erfarne og kompetente arkitekter- og rådgivere som til sammen vil utgjør et meget slagkraftig prosjekteringsteam, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Rambøll, Norconsult og Søren Jensen er involvert med fagene byggeteknikk, akustikk, bygningsfysikk, vei/bane/bro, geoteknikk og brannteknikk.

Glede hos Erichsen & Horgen

Erichsen & Horgen er valgt som rådgiver VVS for nytt sykehus i Drammen. I kontrakten ligger også ansvaret for VA og energi. Multiconsult ASA er med som underleverandør. Kontraktsverdien er over 70 millioner kroner, inkludert opsjoner.

BEFESTER POSISJONEN: Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen.

– Dette er en viktig seier for Erichsen & Horgen. Det nye sykehuset er et krevende prosjekt og vi vet konkurransen har vært hard. Med dette prosjektet befester vi vår posisjon som det ledende rådgiverfirmaet innen helsebygg i Norge, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen.

Fra før er Erichsen & Horgen involvert i prosjekter som Nytt Tønsberg sykehus, Nytt Klinikkbygg på Radiumhospitalet, Campus Ås og Livsvitenskapsbygget i Oslo.

– Erichsen & Horgen vil også være sterkt involvert i kontrakten for rådgiver miljø, som underleverandør til Multiconsult ASA. Erichsen & Horgen vil da sitte i førersetet for sykehusets grønne profil, sier disiplinleder for miljø og energi, Ida Bryn.

Prosjektperioden er cirka 7 år. Kontrakten består av optimalisert skisseprosjekt og forprosjekt, samt opsjoner på detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.

Elektro og IKT til Cowi

Cowi skal prosjektere elektro og IKT på det nye sykehuset i Drammen.

– Fremtidens sykehusanlegg er noe av det mest komplekse byggeprosjektet man kan ha. Det er en utfordrende oppgave som stiller store krav til både nytenking og erfaring fra tilsvarende prosjekter. Vi har atter en gang befestet vår posisjon innenfor sykehus og det er godt å se at Helse Sør-Øst verdsetter den tunge kompetansen Cowi har innenfor sykehusplanlegging, sier Kirsti Engebretsen Larssen, divisjonsdirektør i Cowi.

UTFORDRENDE OPPGAVE: Kirsti Engebretsen Larssen, divisjonsdirektør i Cowi.UTFORDRENDE OPPGAVE:  Kirsti Engebretsen Larssen, divisjonsdirektør i Cowi.

Digitaliseringen av sykehusene skjer i en hastighet vi ikke har sett tidligere og det krever nye metoder for hvordan vi planlegger og bygger sykehus fremover. Strømlinjeforming av prosessene og digitalisering av planleggingsfasen er avgjørende for å realisere et prosjekt innenfor de tid- og kostnadsrammene Helse Sør-Øst har definert.

Avansert bruk av BIM og Virtual Design Construction (VDC) er kritisk for å lykkes. Dagens BIM-modeller for sykehus har utviklet seg til å bli et sammensatt verktøy som håndterer kostnader, leveranser, brannsikkerhet og logistikk sammen med de andre bygningsdisiplinene.

Kompleks bruk av BIM reduserer også risikoen for feil, effektiviserer og visualiserer entreprenørens arbeid på byggeplassen og gir oppdragsgiver et bedre redskap for kontinuerlig oppfølging av prosjektet – også utenfor gitte milepæler.

Også de sykehusansattes arbeidsoppgaver blir stadig mer digitaliserte. Behovet for sømløs elektronikk, full 4G- og wifi-dekning i fremtidens trådløse sykehus stiller høye krav til tekniske og elektroniske anlegg, som Cowi skal prosjektere.

Multiconsult tildelt flere oppdrag

Tidligere i desember ble også Multiconsult tildelt flere store kontrakter til 30 millioner kroner, 120 millioner inkludert opsjoner.

Multiconsult ASAs datterselskap Link architecture, med Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter som underleverandører, skal levere arkitektoniske konsulenttjenester. Kontrakten inkluderer opsjoner i seks år for detaljert utforming og oppfølging i byggfase.

Multiconsult ASA skal også å levere miljøteknisk konsulentvirksomhet.

– Vi er veldig fornøyd. Dette også passer perfekt i vårt 3-2-1 GO strategiske initiativ for å styrke vår posisjon innen helsebygg i Skandinavia, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult ASA.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse