loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
UTVIDES: Lagunen Storsenter i Bergen. (Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter)
UTVIDES: Lagunen Storsenter i Bergen. (Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter)

Samarbeidsmetoden Design Thinking

/ 2018-04-06 08:00:20

Et kjøpesenter som utvides og som får en kino i øverste etasje, er ikke mulig å få til uten tett samarbeid mellom fagene. Slik er Lagunen Storsenter i Bergen.

Tekst: Daniel C. Tabacaru og Bård Bertheussen

ARTIKKELFORFATTERNE: Bård Bertheussen (til venstre) og Daniel Tabacaru.ARTIKKELFORFATTERNE: Bård Bertheussen (til venstre) og Daniel Tabacaru.

Komplekse prosjekter krever tverrfaglig samarbeid mellom prosjekterende fag.

Utvidelsen av Lagunen Storsenter, som eies av Thon Eiendom, var tegnet av Hille Melbye Arkitekter, med Daniel Tabacaru som konsulent på arkitektur og tverrfaglig prosess, og Erichsen & Horgen – RiV, med Bård Bertheussen som prosjektleder på VVS.

Beste tilgjengelige verktøy

Et komplekst prosjekt krever at alle involverte skal ta i bruk de beste verktøyene tilgjengelige, men på slutten av dagen er arbeidet utført av mennesker. Og her er samarbeidsmetoden et vitkig punkt. Den lineære prosjektutviklingen innebærer at fagene skal få prosjekteringsgrunnlag fra arkitekt for å sette i gang egen prosjektering.

I et komplekst og tidspresset prosjekt, gjelder ikke dette lenger. Tverrfaglig samarbeid må være på plass mye tidligere. Derfor skal man i den nye tilnærmingen bruke en integrert design prosess, med mange iterasjoner, hvor kompleksiteten øker gradvis, i en tverrfaglig sammenheng.

Alt med bruk av de digitale verktøyene vi har til rådighet – fotogrammetri*, digital 3D-prosjektering, BIM, osv.

Tverrfaglig samarbeid nøkkelen

Rehabilitering med utvidelse kommer til å bli en stor del av vårt daglige arbeid i fremtiden, både på grunn av at det ikke er bærekraftig å rive og bygge på nytt, og fordi vi må ta vare på eksisterende bygg arvet i et byutviklingsperspektiv.

Derfor er tverrfaglig samarbeid nøkkelen; fra grunnlaget man får (de gamle håndtegnede planene med store avvik i forhold til som-bygget, og endringene i driftstiden) til fotogrammetri /3D-skanning av den eksisterende konstruksjonen.

I Lagunen-prosjektet var den eksisterende delen på om lag 50.000 kvm. På taket sto blant annet et aggregat med kapasitet på 60.000 m3/h, som betjente en stor del av senteret. Den eksisterende delen skulle være i drift mens det nye tilbygget på om lag 50.000 kvm skulle bygges (med nye aggregater for betjening av både nytt tilbygg og som erstatning for eksisterende aggregat på tak).

Alle med åpne kort

Samarbeidet på Lagunen-prosjektet var et slikt eksempel.

Et grunnleggende prinsipp er at alle i teamet spiller med åpne kort. Slikt at tverrfagligheten kan utnyttes på beste mulig måte, og hvor hver den enkeltes spisskompetanse supplerer de andre fagene.
ARK la til rette for et tverrfaglig samarbeid tidlig i prosjekteringsfasen, med de viktigste fagene: RiV, RiB, og RiAku.

Det ble et godt og tett samarbeid med RiV, hvor Bård Bertheussen (Erichsen & Horgen) og Daniel Tabacaru (Reframe-arkitektur AS/ Hille Melbye arkitekter AS) jobbet tett med hverandre.

Ikke bare digitalt

Metoden brukt i prosjekteringen av det nye tilbygget til Lagunen Kjøpesenteret var en blanding av digitale hjelpemidler, samt papir/skisse/post-it verktøy.

Alle i prosjektteamet tegnet i Revit. Det var en stor fordel å ha en BIM-modell som hurtig og enkelt kunne oppdateres med modeller fra de andre fagene.

Det ble brukt både *.rvt og *.IFC som utvekslingsformat.

Direkte kommunikasjon var sentralt. Med fysiske møter, men hovedsakelig ved bruk av Skype-møter, med skjermdeling. Skype tillater korte og effektive møter ved behov, og gir store besparelser i forhold til reising.

Sist, men ikke minst, jobbet teamet etter en Design Thinking-metodikk, som innebærer deling av oppgaven i mindre deler, sammen med en kartlegging av både krav og konsekvenser for både brukeren og prosjekterende team.

Denne metodikken ble brukt for å finne ut hvor og hvordan ventilasjonssjaktene skal utføres i alle etasjer fra aggregatene som var plassert på taket til tilbygget.

Tabacaru og Bertheussen kartla alle disponible sjaktarealer og delte hver etasje inn i «soner» som skulle betjenes av hver sjakt. En slik analyse har bidratt til et bedre og mer effektivt kanalanlegg ved å unngå unødvendige krysser over himlingen (og beholdt maks frihøyde i hver etasje).

Hele analysen av 60.000 kvm ble gjort ved hjelp av papirtegninger og post-it lapper og hovedsakelig gjennomført i et workshop-møte på noen timer.

Bertheussen kunne bruke skissene fra forprosjektet som grunnlag når han skulle videreformidle sjakt og kanalplasseringene til underleverandøren som er detaljeringsansvarlig i prosjektet.

Prosjektet hadde mange flere utfordringer hvor tverrfagligheten var nøkkelen til å finne de beste løsningene, men felles for arbeidsmetodikken var hovedretningslinjene oppsummert:

  • Kommunikasjon med lav terskel er veldig viktig
  • Tørre å utfordre hverandre og stille spørsmål
  • Hyppige møter via Skype ved behov, mellom de planlagte prosjekteringsmøtene
  • BIM-modellering med kontinuerlig tverrfaglig kontroll.

 

*Fotogrammetri: metoden som med bruk av bilder tatt av objekt, bygg, omgivelse, kan bygge 3D-modeller som brukes videre som grunnlag i digital prosjektering. 

Om artikkelforfatterne

Bård Bertheussen jobber som seksjonsleder Industri- og næringsbygg i Erichsen & Horgen. Han er utdannet sivilingeniør fra Danmarks tekniske universitet med spesialisering innenfor inneklima og klimatekniske systemer og holder for tiden på med en MBA ved NHH. Bertheussen har praktisk erfaring fra byggebransjen gjennom tidligere yrke som elektriker.

Daniel C. Tabacaru driver eget konsulent selskap i Oslo – Reframe arkitektur AS. Han er utdannet sivilarkitekt, med bl.a. en master i energi og bærekraftig arkitektur tatt i Beijing og Aarhus, med fokus på tverrfagligprosesser og innovasjon i en bærekraftig perspektiv. Tabacaru har tidligere jobbet for blant annet for Sweco og Link Arkitketur. Han sitter i styret til Oslo arkitektforening.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
Tilgangskode


annonse
annonse