loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
ARMERER: Denne vinteren begynner veterinærbygget å reise seg. (Foto: Trond Isaksen, Statsbygg.)

Mer komplisert enn sykehus

Georg Mathisen / 2017-02-22 09:30:34

Det er som å bygge et sykehus, men Campus Ås er enda mer komplisert. Pasientene på et vanlig sykehus gjør tross alt ikke fra seg på gulvet.

– Det er ikke størrelsen som er det mest spesielle med det nye veterinærbygget på Ås. Det er mange bygg som er større målt i kvadratmeter – bruksarealet er 63.000 kvadratmeter. Det som gjør det spesielt, er at det er så mange funksjoner og så forskjellige romfunksjoner, sier Magnus Liljeblad.

Han er disiplinleder VVS i prosjektgruppen for Campus Ås.

Størst og mest avansert

Prosjektet er den største samlede utbyggingen noen gang i universitets- og høyskolesektoren i Norge. Det nye veterinærbygget er egentlig åtte forskjellige bygg som henger sammen. Teknisk sett er det det mest avanserte prosjektet Statsbygg noen gang har gjennomført.

Områdeleder og entrepriseansvarlig Richard Resvoll sammenligner løsningene med et storsykehus. Teknikken er mye av den samme, med isolater, operasjonsstuer, laboratorier, MR, CT og røntgen.

Smittesoner

– Men det er spesielt smittesoner som er komplisert. Dette er sykehusprosjektering, men for dyr, forklarer han.

– Utfordringen er at man har både syke og friske dyr på samme sted. Vi må ivareta miljøet og velferden til de ulike dyrene og samtidig hindre kryssmitte mellom dem, sier Liljeblad.

– Det er ikke mye som du har i sykehus, som du ikke har her. Men det er egentlig enklere å bygge et sykehus. Der har du også noenlunde kontroll på pasientene. Dyr gjør fra seg overalt. Her må du ta hånd om all gjødsel, så vi har to vakuumsystemer og et pumpesystem for den.

Alle på ett sted

Spesielle bygg krever spesiell organisering. Resvoll forklarer hvordan alle de rundt 140 som arbeider med prosjektet, er samlokalisert.

Arkitekter og rådgivere deler kontorlandskap. Der sitter folk fra alle firmaene i prosjektgruppen og Statsbygg tett på hverandre. Det gjør det enklere å finne gode løsninger effektivt.

PG Campus Ås, som står for prosjekteringen, er et arbeidsfellesskap. Henning Larsen Architects og ØKAW arkitekter utgjør fellesskapet sammen med de rådgivende ingeniørene Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen.

Her var det krevende å finne nok kompetanse på riktig programvare.

– Vi trengte så mye Revit-kompetanse at vi har tappet firmaene i prosjektgruppen for all den kompetansen de har på området, sier Liljeblad.

Organisatorisk har de åtte forskjellige bygningene hver sin ansvarlige. Samtidig er det fagansvarlige for et fagfelt på tvers av alle bygningene.

Nå er anbudsarbeidet inne i sluttspurten. Alle entreprisene skal ha gått ut til påske, og da går bemanningen ned. Foreløpig har Siemens fått leveringen av driftskontroll og automatikk: Alle byggautomatiseringsløsninger samles i ett nyutviklet system.

Hest, laks og rotter

Veterinærbygget har både hesteklinikk, avdeling for produksjonsdyr som kyr, sauer og griser, og en familiedyreklinikk. Alt fra gnagere til fisk skal brukes i opplæringen og forskningen. Noen dyr skal behandles og kanskje opereres. Andre kommer inn, men de kommer ikke levende ut igjen.

– I mange av rommene skal du kunne styre temperaturen fra 15 og opp til kanskje 28 grader, og du skal også kunne styre luftfuktigheten i noen av rommene. Avfukting kan du få via kjølebatterier, men ekstra befuktning er det også åtte–ti rom som skal ha, forteller Magnus Liljeblad.

De mange dyrene gir varmeoverskudd. Det brukes til å forvarme tappevann og til varmesystemet i det som skal være et passivhus.

Prosjekteringsgruppen bygger på kunnskapen sin fra laboratorier og isolater, men også på spesialkunnskap og befaringer i en rekke land.

Alt kokes

Bygget skal også ha lufthydrolyse.

– Alt av dyrekadavre skal tas hånd om.

I tillegg til smittede dyr kan det hende at man får inn dyr som du ikke vet om er smittet. Men ikke noe som forlater dette bygget, skal det være smitte i, uansett om det er dyr, luft, avløpsvann eller kadavre, fastslår Liljeblad.

Det betyr at alt avløp og gjødsel fra smitteavdelinger kokes for å inaktivere smitte. Og i tillegg, altså, lufthydrolyse som koker og løser opp kadavre. Av en død hest blir det igjen bare en liten klump, som så til slutt blir sendt til forbrenning.

Campus sammenDELER PÅ PLASSEN: Deler på plassen: Richard Resvoll (til venstre) og Magnus Liljeblad i Multiconsult deler kontorlandskap med alle de andre firmaene som arbeider med Campus Ås-prosjekteringen. (Foto: Georg Mathisen)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse