loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
KVALITET AVGJØR: – Nødvendig fortetting av byer og tettsteder setter kvalitetene under press og bevissthet om hvilke kvaliteter vi må ivareta er viktigere enn noen gang, sier Katharina Bramslev. (Foto: Erik Burås / Studio B13)
KVALITET AVGJØR: – Nødvendig fortetting av byer og tettsteder setter kvalitetene under press og bevissthet om hvilke kvaliteter vi må ivareta er viktigere enn noen gang, sier Katharina Bramslev. (Foto: fremtidensbygg.no /Erik Burås / Studio B13)

Leder jakten på bærekraftige bygg

/ 2017-02-28 08:30:33

Grønn Byggallianses Katharina Bramslev skal lede arbeidsgruppa «Kvalitet og bærekraft»,  nedsatt av Bygg21.

Det drivende spørsmålet for arbeidet er: Hvordan kan norske bygg øke sin verdi for sluttbruker og eier, bidra til grønt skifte, og samtidig være kostnadseffektive?

Gruppa er satt ned av Bygg21, som er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter, først og fremst Kommunal.- og moderninseringsdeperatementet.

Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens muligheer innenfor produktivitet og bærekraft.

Skal finne kvalitetene

Gruppa skal med andre ord peke på hvilke kvaliteter vi mener sikrer bærekraftige bygg og områder. Med bærekraftig mener vi sunt, brukervennlig, miljøriktig, kostnadseffektivt og med høy økonomisk verdi i et livsløpsperspektiv.

– Det er avgjørende at vi utvikler, bygger og drifter bygg og områder med bærekraftige kvaliteter i årene som kommer. Nødvendig fortetting av byer og tettsteder setter kvalitetene under press og bevissthet om hvilke kvaliteter vi må ivareta er viktigere enn noen gang, sier Katharina Bramslev.

Bredt sammensatt

Arbeidsgruppa er bredt sammensatt av representanter fra ulike deler av bygge- og eiendomsnæringen, samt fra fagmiljø med kvalitetskompetanse. Her er utvalget:

  • Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse – utvalgsleder
  • Tor Erik Danielsen, overlege i Arbeidstilsynet
  • Christian Lorange, partner og siviløkonom, Arealstatistikk
  • Morten Haveraaen, seniorrådgiver i Statsbygg
  • Cathrine Vigander, arkitekt og partner i Element arkitekter
  • Kristin Kongsrud, head of commercial real estate, SEB
  • Stein Solvik, kvalitetssjef i JM Norge
  • Tom Brinch-Mortensen, partner næringsmegling, Moment Eiendom

Gruppa vil ta utgangspunkt i de mange prosjekter og prosesser som allerede er i gang om temaet og vil invitere til bred dialog med næringen. Hele målet med Bygg21 er å peke på god praksis og gode verktøy og det vil være målet med dette arbeidet også.

– Vi i Grønn Byggallianse er glade for å ha fått mulighet til å delta og lede dette arbeidet, som passer som hånd i hanske med arbeidet vi driver til daglig, sier Bramslev.

Bygg21 identifiserer og sprer beste praksis i norsk byggenæring. Bygg- og eiendomsnæringen kan bli 20 prosent mer kostnadseffektiv. Det har vært utgangspunktet for arbeidet til Bygg21, som har satt år 2020 som mållinje.

En av seks arbeidsgrupper

Bygg21s seks arbeidsgrupper skal levere sine resultater i perioden 2017-2019. Her er arbeidsgruppene som skal levere i 2017:

1. Næringens rolle i plan- og byggeprosesser

Oppgave: Utvikle fellesløsninger for utbygger og kommune, som effektiviserer næringens samhandling og aktivitet i møte med myndighetene.

2. Kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling

Oppgave: Legge frem anbefalte metoder og /eller ordninger for måling av produktivitetsutvikling, kostnadsutvikling, kundetilfredshet og feil i leveranser i byggenæringen.

3. Kvalitet og bærekraft

Oppgave: Bidra til grønn konkurransekraft i et velfungerende bygg- og eiendomsmarked gjennom anbefalinger som stimulerer til bygg med verdi for sluttbruker og omgivelsene.

Her er arbeidsgruppene som skal levere i 2018:

4. Samhandling i byggeprosjekter

Utvikle muligheter og vurdere barrierer for bedre samhandling i næringens mest brukte gjennomføringsmodeller, og anbefale verktøy og metoder som effektiviserer samspillet.

5. Industrialisering av byggeprosjekter

Ta konkrete initiativ for økt industrialisering, basert på hvilke områder som egner seg for gjentakelse av kjente løsninger- og prosesser med størst potensial for økt produktivitet

6. Kompetanse som konkurransefortrinn

Gi anbefaling til hvordan kompetanse i byggeprosjekter i hele verdikjeden skal etterspørres på en enkel og formålstjenlig måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee