loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
Gardermoen Campus. Illustrasjon: Nordic Offiice of Architecture

Grønn varme på Gardermoen

Jan Erik Røine / 2015-11-16 21:43:56

Gardermoen Campus på Jessheim legger store ressurser i energianlegget som blant annet skal forsyne det nye sykehuset med varme og kjøling.

Utbyggerselskapet Gardermoen Campus Utvikling, som Hemfosa samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm står bak, har inngått en etableringsavtale med fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme om etablering av en lokal energisentral for området basert på fornybar energi fra grunnvann, varmepumper og spillvarme.

– Utvikling av mer bærekraftige bygg og byer er en viktig del av vår forretningsstrategi. Byggene vi utvikler skal bruke så lite energi som råd er, og den energien som allikevel kreves skal komme fra så bærekraftige kilder som mulig, uttaler Isak Oksvold på vegne av Gardermoen Campus Utvikling.

Grunnvann fra Gardermoen

Oslofjord Varme er selskapet som skal eie og drive energianlegget på Gardermoen.

– Vi ser på etableringen av dette anlegget som første steg i å utvikle en mer helhetlig miljøvennlig energiforsyning for Gardermoen-Jessheim-området, hvor vi kan tilby utbyggere miljøriktig varme og nå i tillegg kjøling, uttaler Atle Nørstebø, adm. direktør i Oslofjord Varme.

Sammen med Gardermoen Campus Utvikling har Oslofjord Varme lagt stor vekt på energieffektive løsninger i utviklingen av prosjektet.

– Varmen fra anlegget vil produseres fra energieffektive varmepumper som vil bruke grunnvannsmagasinet under Gardermoen som energikilde. Det etableres en egen CO2-varmepumpe for forsyning av varmtvann. Kjøling vil i stor grad dekkes ved å bruke grunnvannet direkte, sier Nørstebø.

Nørstebø estimerer at den totale energibesparelsen fra første utbyggingstrinn vil tilsvare forbruket til om lag 300-400 leiligheter. Ved senere utbyggingstrinn vil besparelsen bli langt høyere.

Fremtidsrettet områdetenkning

En innovasjon i prosjektutviklingen og en viktig premiss i samarbeidet mellom Gardermoen Campus Utvikling og Oslofjord Varme har vært å utvikle tekniske anlegg i byggene som spiller godt sammen med energiforsyningen, for å oppnå en god og energieffektiv totalløsning.

– I LHL-sykehuset planlegges varmeanlegget for en lav temperatur på det vannbårne anlegget. Dette spiller godt sammen med en varmepumpebasert forsyning. Samtidig skal sykehusutstyr kjøles direkte med kjølevann så langt det lar seg gjøre, og varmen tilbakeføres til energianlegget for gjenvinning, påpeker Isak Oksvold.

 Energiklasse A

Det nye sykehuset for LHL-klinikkene skal oppføres i energiklasse A, og det er lagt stor vekt på innovative energiløsninger i prosjektet for å bidra til det ambisiøse energiresultatet og samtidig ivareta høy kvalitet på inneklimaet.

– Enova har støttet dette prosjektet med cirka 30 millioner kroner og har således vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet, sier Oksvold.

Enova støtter også Oslofjord Varme med drøyt tre millioner kroner til energianlegget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

ABONNER på magasinet
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee