loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STYR BEHOVET, SPAR PENGER: John-Andreas Johnsen i Ventistål skriver om behovstyring av luftmengder i storkjøkken i VVS-bloggen. Illustrasjonsfoto: Halton

VAV i storkjøkken – er det mulig?

John-Andreas Johnsen / 2016-12-19 10:00:09

Nå finnes det løsninger som kan behovsstyre luftmengder for kjøkkenhetter, skriver John-Andreas Johnsen. I VVS-bloggen viser han et system som fungerer som et ekte DCV-system.

Luftmengder i storkjøkken har alltid vært en «plage» for entreprenør og byggherre. Veldig ofte har vi behov for ganske store luftmengder som krever større sjakter og skaper trøbbel for energiregnskapet i bygget.

Veldig ofte settes det krav til at det brukes varmegjenvinning slik at driftskostnadene er lave. Mange prøver å løse dette med å sette inn et VAV-spjeld eller et on/off-spjeld som styres av en «eggekoker».

VAV i avtrekkskanal fra en kjøkkenhette vil aldri fungere optimalt da målekrysset vil bli nedsmusset av fett.

Hvorfor behovsstyre?

Behovet for større luftmengder i storkjøkkensystemer har økt i de siste årene. Type mat og hvordan det produseres har endret seg. Før hadde vi kjøkken som ble gjemt i et bakrom slik at kundene ikke skulle bli plaget av matproduksjon.

Nå ønsker vi at kundene skal se hva som skjer på kjøkkenet. Produksjon av mat har blitt et slags «kokketeater».

For å få til et åpent kjøkken må vi som regel ha en stor øy hvor utstyret står plassert. Her produserer gjerne kokkene maten med en blanding av kraftige griller og høy «flammeshow»-faktor. Behovet for full luftmengde er til stede når maten produseres. Utenom dette er behovet minimalt.

Marvel-systemet

For en god tid tilbake kom det et system på markedet som løser behovsstyring av luftmengder for storkjøkken. Marvel-systemet bruker flere parametere for å regulere luftmengden. Systemet virker på følgende måte (enkelt forklart):

Ingen drift på kjøkkenet:

Ingen luft

Når kjøkkenet ikke er i drift, kan systemet programmeres slik at vifter ikke går. Hvis det er ønskelig med grunnventilasjon, kan dette programmeres. Hvis det er montert UV i systemet, vil dette være avskrudd da det ikke er behov.

Utstyr skrus på:

Utstyr skrus på

Når vi skrur på for eksempel koketopper og frityrgryter på kjøkkenet, vil IR-sensor se temperaturendring på overflaten og avtrekkstemperaturen vil øke. Luftmengden vil da øke til en programmert MID-verdi. Denne verdien programmeres slik at fettfilter i hettene vil fungere og UV-systemet, hvis dette er levert, startes.  (40 Pa).

Full drift:

Full drift

Ved full drift vil temperaturen i avtrekket øke og overflatetemperaturen på utstyret vil øke. Systemet vil gå fra MID luftmengde til maks luftmengde.

 

Besparelsen varierer

Med et system som dette vil besparelsen variere. Har du et hotellprosjekt hvor du har flere perioder i døgnet hvor det ikke er produksjon, blir besparelsen høy.

På en typisk fast food-restaurant ser vi at besparelsen er mindre. Dette kan beregnes fra case til case.

En kjede i USA, Chick-fil-A installerte systemet i eksisterende hetter fra samme leverandør som Marvel-systemet. Luftmengde på hettene var prosjektert til 7.700 m3/h. Da systemet ble igangkjørt så leverandøren at maks luftmengde sank fra 7.700 m3/h til 5.000 m3/h ved normal drift.

Grunnen til dette var at samtidigheten på utstyret varierte mer enn kunden hadde opplyst. Det ble logget drift på en av hettemodulene gjennom en dag drift.

Drift 1 dag

Her kan vi klart se hvordan driften varierer gjennom dagen. Maks luftmengde var prosjektert til 2.380 m3/h på hettemodulen.

Logging av total luftmengde på systemet ble gjort over en periode på fem dager.

Drift 5 dag er

 

Som vi ser av grafene er det mye penger å hente på driften av kjøkkenhetter hvis du monterer behovsstyring. I dag leveres dette systemet ferdig integrert i kjøkkenhettene fra samme leverandør.

Systemet kan ennå ikke etter monteres i eksisterende hetter fra andre. Andre systemer eksisterer i markedet, men disse bruker andre parametere/sensorer som ikke klarer den samme effektive reguleringen som Marvel-systemet. En viktig ting er at hettene alltid skal leveres med styreluft. Dette i seg selv gir en besparelse opp mot 40 prosent før Marvel-systemet begynner å regulere.

Capture jets

Viktig å huske

Du kan ikke montere inn et vanlig VAV-spjeld i kanalen etter hettene og tro at dette vil fungere på samme måte. Problemet med VAV-spjeld er at det sitter et målekryss/måleblende som vil tettes av fett. I Marvel-systemet måles luftmengde over filter i hetta (statisk måling).

Selve spjeldet er montert på taket til kjøkkenhetten. Fett som bygger seg opp på spjeldbladet kan lett rengjøres da tilgang for dette er på innsiden av avtrekkskammeret.

Jeg vil med dette ønske bransjen en god jul og et godt nytt år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

OM John-Andreas Johnsen

Jobber som salgsingeniør i Ventistål. Har drevet med salg av ventilasjonsutstyr siden 1997 med fokus på storkjøkken og brann.
Har Energifag/elektro fra videregående skole

Gift og har 1 datter på 7 år

Veldig glad i mat!!

MER FRA John-Andreas Johnsen
annonse
annonse
annonse
annonse