loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
STRØMNINGSTEKNIKK: VVS-blogger Pawel Økland skriver om faget strømningsteknikk.

VVS-bloggen: Strømningsteknisk grunnlag 

Pawel Økland / 2016-10-24 13:51:20

VVS-blogger Pawel Økland studerer strømningsteknikk dette semesteret. Han etterlyser bedre lærebøker, men skryter av forelesningene.

Dette semesteret har vi strømningsteknikk som et av fagene. Vi går igjennom pensumet i forelesningene, har to laboppgaver der labprotokoll skal leveres samt innføring i Star CCM+ som er et CFD simuleringsprogram. Boken vi jobber med er Fluid Mechanics med Cengel. Personlig er jeg ikke imponert over Cengel sine bøker. I både strømningsteknikk og termodynamikk (regner med det samme for varmetransport) så er det fokusert på kvantitet og ikke kvalitet. En del bra, men det drukner i de konstante utvidelsene han har for hver utgave. Heldigvis får vi egne ukeoppgaver og svært gode forelesninger der fagstoffet blir formidlet tydelig og klart.

Bernoulli lab

Hensikten med den første laboppgaven var å undersøke gyldigheten av Bernoullis ligning for en stasjonær volumstrøm gjennom en venturidyse ved å foreta to forsøk med ulik volumstrøm.

bilde_ligningerLigninger som ble brukt

bilde_modellfigVenturidysens målepunkter

Resultatet ble at vi fikk et avvik i høyde 6 ved lav volumstrøm og betydelig mye større avvik ved høyere volumstrøm. Gruppen mistenkte at avvika var et resultat av friksjonen, at friksjonen ble en funksjon av farten til fluidet. Dermed var ikke Bernoulli gyldig for forsøket da ligningen vi brukte ser bort fra friksjonen.

Neste laboppgave baserer seg på lufthastigheter og luftmengder i ventilasjonskanaler. Stas å få praktiske forsøk kombinert med teorien!

Star CCM+ CFD simuleringer lab

Vi har også fått opplæring i Star CCM+ som er et CFD (Computational Fluid Dynamics) program der vi får kjørt simuleringer. Dette var et frivillig opplæringstilbud fra vår fysikklærer Marius Lysebo der de som hadde ønsker om å lære seg Star CCM+ eller Matlab fikk to dataøvinger basert på ønskene.

Vi tok utgangspunkt i venturidysen i modelleringen først. Deretter lagde jeg en egen modell som tok utgangspunkt i en ventilasjonskanal jeg hadde modellert i Revit basert på Grethes Hus III i Revit MEP.

Bygget og Grethes hus serien kommer jeg tilbake til i neste innlegg som jeg gleder meg til å få ferdigstilt med en gang jeg får tilgang til noen viktige funksjoner fra leverandørene av Enscape.

bilde_vent_modDen modellerte ventilasjonskanalen i Revit til venstre og den modellerte ventilasjonskanalen i Star CCM+ på høyre side.

Her tilpasset jeg en rekke parametere som f. eks fluidets viskositet, og kjørte en simulering som gav meg et blide av hvordan absoluttrykket og hastigheten til fluidet endret seg i kanalen.

Endringer i absolutt trykk

bilde_trykk

Endringer i hastighet

bilde_hastighet

Neste semester skal strømningen og termodynamikken danne grunnlag for varmetransport faget. Videre skal vi også komme tilbake til strømningsteknikk i VVS faget det tredje året med Ventilasjonsteknikk Del 1 av Sturla Ingebrigtsen der det også er et eget kapittel dedikert til strømningsteknikken.

 

 

2 svar til “VVS-bloggen: Strømningsteknisk grunnlag ”

 1. Det er interessant når noen går mer i teknisk dybde for å analysere de faktiske forhold. Men når parameterene er langt utenfor proposjoner i forhold til den virkelige verden, så er det lite nyttig. Diagram for endring i absolutt trykk, så er skalaen merkelig og lik hele veien, det kommer sikkert av avrundiger, men ser unektelig merkelig ut.
  Diagram for endring av hastighet viser i realiteten lite avvik ved endrede dimensjoner.
  For å få et sann bilde av din simulering, bør følgende parameter også fåres opp for leserne:
  Retning på lufthastighet = tilluft eller avttrekk
  Dimensjoner på kanalene.
  Luftmengde = faktisk hastighet i kanalen
  Lufttemperatur.
  Ved å sette inn reelle verdier på lufthastigheter i kanal og benytte standard kanaldimensjoner, tror jeg du vil få frem andre resultater enn vist.
  Vi ser frem til nye simuleringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

OM Pawel Økland

Hei! Jeg heter Pawel Økland, er 33 år og kommer fra Bømlo i Hordaland.

Studerer Energi & Miljø i Bygg ved Høgskolen i Oslo Akerhus og BIM ved NTNU Gjøvik.

Jeg blogger om studieforløpet, livet som student og relevante hendelser i forhold til studiespesialiseringene.

Forutenom emnene jeg tar i studiene interesserer jeg meg for blant annet downhill-sykling, musikk og data.

MER FRA Pawel Økland
annonse
annonse