loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
MODELLBYGGING: Dette bygget er utgangspunktet i VVS-blogger Pawel Øklands siste prosjektoppgave ved NTNU.
MODELLBYGGING: Dette bygget er utgangspunktet i VVS-blogger Pawel Øklands siste prosjektoppgave ved NTNU.

Modellering og klassifisering

Pawel Økland / 2017-03-31 09:32:48

VVS-blogger Pawel Økland om sin siste prosjektoppgave ved NTNU: Modellering og klassifisering.

I den seneste prosjektoppgaven ved NTNU var det modellering som var hovedfokuset. Her skulle man modellere minst to modeller som representerer to ulike disipliner.

Fire modeller

Jeg valgte å modellere fire modeller i Revit Architecture:

  • ARK-modell
  • RIV-modell
  • RIB modell
  • ARKint-modell

VVs-bloggen 300317 modellerFLERE TYPER: RIV-modell, RIB-modell og ARK-modell.

Bygget skulle geo-refereres i NTM 10 sone, hvor vi benyttet SOSI-filer som ble importert slik at man fikk muligheten til å se eksisterende bygg, veier m.m. i terrenget hvor bygget skulle plasseres.

Jeg valgte en enkel form på bygget og tok utgangspunkt i et romprogram som jeg satt opp i forkant av modelleringen.

Klassifisering

Modellering er noe jeg begynner å bli ganske trygg på, slik at det jeg gledet meg til med denne oppgaven var å legge inn info i forhold til standarder og sørge for at modellene tilfredsstilte kravene satt i simpleBIM.

Via tillegget NTItools som ble benyttet til å legge inn SOSI-filene var det også mulighet for å få tilgang til classify.no, hvor det er ganske sømløst å klassifisere de ulike bygningsdelene.

VVS-bloggen 300317 klassifiseringEKSEMPEL: Klassifisering i classify.no.

Her lastet jeg opp modellen i classify for så å legge inn informasjon. Videre synkroniserte jeg med modellen i Revit og vips så var alle bygningsdelene i ARK-modellen klassifiserte i henhold til NS 8360.

Den tekniske modellen ble ikke klassifisert. Jeg benyttet Revits MEP-tillegg og ikke MagiCAD ettersom Revit gir lisens gratis til studenter under studietiden. Skoledataene har MagiCAD installert, men med restriksjoner hvor jeg ikke kan installere tillegg som jeg ellers trenger i oppgaven.

Alle de tekniske komponentene ble hentet fra MEPContent.eu. Dette var varmtvannsbereder, solfangere, bergvarmepumpe, tilluft og avtrekksventiler og radiatorer.

NTItools gir mulighet til å klassifisere tekniske objekter. Dette gjøres i kombinasjon med MagiCAD ved å ta stilling til lokaliseringskoder, systemkoder og running index. Jeg har i hvert fall fått en oversikt over hvordan dette kan gjøres til neste semesters fag som omhandler VVS-spesialiseringen.

Eksport  og mengdeuttak

I etterkant av modelleringen skulle modellene eksporteres til IFC-format (åpent BIM-format som gjør det mulig å benytte modellen på kryss av programvarer for BIM). Jeg opplevde at en del av informasjon som gikk tapt i IFC eksporten som ellers var tilgjengelig i Revit. Dette gjaldt spesielt RIV modellen hvor lengder, diametere m.m. ikke kom med i mengdeuttak i Solibri.

Etter å ha kjørt kollisjonsjekk i Solibri ble det oppdaget noen feil som måtte rettes opp i Revit. Her benyttet jeg BCF plugin for Revit slik at rapporten fra Solibri kom med og at jeg fikk kjapt overblikk over hvor problemet befant seg. Selv om jeg kun tok stilling til en liten bolig så ser jeg absolutt at BCF-rapporteringen er et flott hjelpemiddel ved større prosjekter.

VVS-bloggen 300317 bcfOPPDAGELSER: Feil som ble oppdaget i Solibri.

Sjekk mot Tek

Jeg testet også modellen opp i TEK sjekk. Vi arbeider med SIMIEN i faget energi, inneklima og sanitasjon. Det er grei nok programvare, men jeg foretrekker TEK sjekk. Det var og stas å kunne laste IFC-filen og sjekke om bygget ble godkjent.

Nå blir vi tildelt siste oppgave som tar for seg dRofus. Inneklimarapporten ferdigstilles nå og skal leveres i april, der vi som har valgt matte 4000 skal også ha vår første eksamen. Her er det Laplace transformasjoner, potensrekkeløsninger, fourierrekker og partielle differensialligninger som står i sentrum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

OM Pawel Økland

Hei! Jeg heter Pawel Økland, er 33 år og kommer fra Bømlo i Hordaland.

Studerer Energi & Miljø i Bygg ved Høgskolen i Oslo Akerhus og BIM ved NTNU Gjøvik.

Jeg blogger om studieforløpet, livet som student og relevante hendelser i forhold til studiespesialiseringene.

Forutenom emnene jeg tar i studiene interesserer jeg meg for blant annet downhill-sykling, musikk og data.

MER FRA Pawel Økland
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee