loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse

Få fornybar kravet tilbake i TEK15

Kristin Engely / 2016-04-01 12:40:37

Blogg: Sjelden har noe skapt så mye reaksjoner i VVS-bransjen som nye TEK 15. Og med rette.

TEK danner grunnlaget for teknisk kvalitet i all byggaktivitet i Norge, og er derfor en svært viktig premissgiver for miljøriktige, grønne bygg. Den slår i stedet beina vekk fra alle produkter som leverer fornybar energi.

20% av EUs samlede energiforsyning skal komme fra fornybar energi, og energieffektiviteten skal økes med 20% innen 2020. Dette har Norge forpliktet seg til. TEK 15 skal (eller burde jeg heller si skulle) forenkle byggeprosessen og forbedre bygningene for å redusere energibruken. Forskriften har oppfylt det første, men går motsatt vei når det gjelder energieffektivitet. Et frislipp av elektrisitet vil ikke være energieffektivt, siden du aldri får ut mer energi enn det du tilfører. Nullutslippshus skal i sin levetid produsere mer energi enn det som går med. Dette er vanskelig å oppnå med kun elektrisk oppvarming; spesielt på større bygg.

Ved å begrense oss til kun elektrisk energi setter vi stopper for svært effektive, miljøvennlige produkter som solfangere, varmepumper og mange biokjeler. I stedet for å satse på en grønn, fornybarsektor som i mange år har bygget opp kompetanse og teknologi, vil etterspørselen dempes i markedet – stikk i strid med alle visjoner og målsettinger.

TEK15 – En gavepakke til utbyggere

Nye TEK er en gavepakke til ivrige utbyggere med hovedmål om maksimal profitt på hvert prosjekt.  Det er naivt å tro at utbyggere vil velge miljøriktig om de ikke blir pålagt det. De fleste utbyggere har et overordnet krav om profitt, og vil velge bort annen fornybar energi om dette ikke er lønnsomt i investeringstidspunktet.

Når alt kommer til alt viser det seg at hovedfokuset for TEK15 er å få ned byggekostnadene. Dette straffer fornybarsektoren som har en høyere investeringskostnad, men som har en mer effektiv energiproduksjon i løpet av byggets levetid. Dette vil lede oppvarmingssystemene over til oppvarming med elektrisitet. Det er svært lite hensiktsmessig å vurdere investeringskostnaden, uten samtidig å ta hensyn til driftskostnaden til et bygg som skal vare en mannsalder. Hva er det miljømessige fotavtrykket til et bygg i løpet av hele dets levetid, og ikke bare her og nå?

På NOVAPS varmepumpekonferanse i mars fikk vi se forskjellen på fremgangsmåte når byggene driftes av utbygger. Der hvor mange utbyggere kun fokuserer på billigst mulige bygg i byggeåret, presenterte Aspelin Ramm gode case hvor de fokuserer på hvordan fornybar energi bidrar til å redusere driftsutgiftene i byggets levetid.

Bruk elektrisitet rett

I Norge kommer elektrisitet fra fornybar vannkraft, men vi både eksporterer og importerer elektrisitet. Behovet øker både innenlands og utenlands, og vi får kontinuerlig ulike duppedingser, biler og annet som i hovedsak går på strøm, og som presser kapasiteten på strømnettet. Global oppvarming gir mer ekstremvær og større sårbarhet for strømbrudd, noe som kan få fatale konsekvenser i kalde perioder, og for hele samfunnet som er avhengig av en sikker strømleveranse. Fornybar energi fra flere sektorer vil frigjøre høyverdig elektrisitet til eksport, elektrifisering av sokkelen, elektrifisering av transportnæringen og økt boligvekst.

Alle bygg har et energibehov

Store bygg har stort energibehov, selv med passivhusstandard. Spesielt har bygg med behov for tappevann i tillegg til varme, en bedre varmeøkonomi når det installeres varmepumper og også solfangere. Bygg uten vannbåren varme vil bli mindre fleksible og med færre muligheter, og et større hinder for byggeier når og om han/hun ønsker å redusere driftsbudsjettet ved å installere fornybar energi utenom solcellepaneler.

Spare på skillingen og la daleren gå

Norge blir påvirket av EU gjennom EØS-avtalen. Ecodesigndirektivet har strenge krav til energisparing. Bruk av elektrisitet til oppvarming og drift skal være minimal, og elektrisk drift av husholdningsprodukter straffes når det skal deles ut energimerker. I følge direktivet er det negativt at en bereder har et 2 kW element, og direktivet vil i fremtiden sørge for at varmtvannsberedere varmes opp med fornybar energi. På den andre siden er det i følge TEK15 fritt frem å varme opp store boligblokker med elektrokjeler. Det er vanskelig å finne større sprik en nettopp dette i europeiske og norske retningslinjer.

En samlet VVS-bransje advarte mot å kutte fornybarkravet i høringsrunden. Vi ble ikke hørt. Nå er veilederen trukket tilbake for revurdering, og vi kan bare vente i spenning på hva som blir endret. Det er imidlertid viktig at vi holder diskusjonen i gang, langsiktig jobber for å få fornybarkravet tilbake, at vi fortsetter innovasjonsprosessen og at vi sikrer at grønne og energieffektive bygg blir en del av løsningen også i fremtiden.

Det kan nemlig være dyrt å kjøpe billig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

OM Kristin Engely

Stilling: Salgs- og markedssjef i CTC Ferrofil

Faglige interesser: Fornybar energi, energieffektivisering, kommunikasjon og markedsføring av VVS-bransjen

Som utdannet sivilmarkedsfører har jeg vært ”fremmedarbeider” i bransjen i over 10 år, og er svært opptatt av miljøvennlig, fornybar energi, som jeg også blogger om på blogg.ctc.no. Jeg blogger om temaer som opptar meg for øyeblikket, og håper jeg kan bidra med et litt annet perspektiv. Kommunikasjon er viktig for VVS-bransjen som helhet, men er underprioritert i en teknisk bransje. Jeg vil gjerne fokusere mer på tverrfaglig kommunikasjon mot ulike interessegrupper bl.a. for å vise kvalitetene ved bransjen vi jobber i.

MER FRA Kristin Engely
annonse
annonse
annonse
annonse
annonsee