loading
attention
Du har tastet feil kode Kontakt kundeservice »
Glemt koden Abonner på magasinet
annonse
ENDELIG! John-Andreas Johnsen gleder seg over at brann i storkjøkken endelig kommet på dagsorden.

Slik unngår du kjøkkenbrann

John-Andreas Johnsen / 2018-04-05 09:06:11

VVS-blogger John-Andreas Johnsen fra Ventistål veileder om hvordan du unngår brann i storkjøkken.

Brann i storkjøkken har endelig kommet på dagsorden. Etter flere stygge branner har brannvesenet og bransjen fått et økt fokus på dette.

Vi som leverandør får ofte mye spørsmål om hvordan vi kan sikre utstyret som leveres på kjøkkenet. Skal vi bruke sprinkler eller skal det brukes Ansulex-baserte systemer?

I 2018 kom det en ny Norsk standard NS-EN 16282-7 som forteller litt om dette. I tillegg har vi FG (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) som gir en god veiledning på hva som skal gjøres.

LES MER: Ny standard bedrer brannsikkerheten

Hva skal beskyttes?

Her kommer det mange spørsmål. Hva skal beskyttes? I NS-EN 16282-7 skal følgende utstyr beskyttes:

  • Stekepanner hvor det brukes fett eller olje i forbindelse med matlaging
  • Flatgriller
  • Frityrer
  • Wok
  • Koketopp
  • Utstyr som bruker ved eller kull som drivstoff.

 

Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget.

Slokkemediet skal være godkjent for matfett og hindre reantenning etter slokking. Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og stekeinnretninger også minimum dekke ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav.

Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Hva med håndslokkere?

I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard.

Plassering av slokker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig.

Håndslokker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person.

Hva med service?

Service på slukkesystemer er viktig for at systemet skal fungere optimalt. De fleste systemene på markedet krever dette.

Her slurves det mye. Produsentens bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av slokkeanlegget skal følges, det skal verifiseres at dette dekker minimumskrav gitt i NFPA 17A.

Standarden angir at vedlikehold skal utføres minst halvårlig av kvalifisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring av leverandøren. Kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres.

Slukkesystemene erstatter ikke kanalrengjøring. Det er viktig at det lages en rutine for dette. Frityr, koke- og stekeinnretninger med filter, avtrekksvifte og kanal skal rengjøres som angitt av produsent og leverandør. Frekvens for rengjøring må tilpasses angjeldende bruk.

Fettfilter må likevel som et minimum rengjøres minst hver uke, hyppigere ved behov og kanal med avtrekksvifter må rengjøres hvert år, helt ut til det fri.

Byggteknisk forskrift sier noe om dette. I TEK 17 § 11-16 står det følgende:

Slokkeutstyr skal kunne benyttes av personer i byggverket for å slokke et branntilløp i en tidlig fase.
Brannslanger og håndslokkeapparater vil være egnet slokkeutstyr for de fleste branner. Ved spesielle risikoer som brann i frityrolje, brann i metaller mv. kan det være behov for andre typer slokkemidler.

Mangler nasjonal standard

I Norge finnes det ingen nasjonale standarder for stasjonære slokkeanlegg for storkjøkken. I USA finnes det en standard for slokkeanlegg, NFPA 17A, Wet Chemical Extinguishing Systems.

Denne standarden gir retningslinjer for dimensjonering og installasjon for automatiske slokkeanlegg for denne bruken. Normalt vil også produsenten gi retningslinjer for dimensjonering i tillegg til at disse vil ha manualer for korrekt installasjon, vedlikehold og kontroll.

UL 300 ″Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for Protection of Restaurant Cooking Areas″ fra Underwriters Laboratory Inc., er en standard for test av automatiske slokkesystem for storkjøkken hvor det benyttes steke- og frityroljer.

Denne standarden er lagt til grunn for de fleste automatiske slokkesystem som i dag er tilgjengelig på det norske markedet.

System som er dimensjonert og testet etter nevnte standarder vil inkludere slokking i kanaler over fettfilter, ha strømkutt/gasskutt etc.

LES MER: Stiller krav for å unngå branner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

OM John-Andreas Johnsen

Jobber som salgsingeniør i Ventistål. Har drevet med salg av ventilasjonsutstyr siden 1997 med fokus på storkjøkken og brann.
Har Energifag/elektro fra videregående skole

Gift og har 1 datter på 7 år

Veldig glad i mat!!

MER FRA John-Andreas Johnsen
annonse
annonse